Huobi Thêm Tài sản Có thể vay và Thế chấp USDD. Vay USDD Ngay để Hưởng Giảm 20% Lãi suất

Kính gửi người dùng Huobi,

USDD hiện khả dụng dưới dạng tài sản có thể vay và thế chấp trên Huobi! Trong chương trình khuyến mãi đặc biệt, người dùng vay USDD có thể giảm 20% lãi suất trong thời gian giới hạn. Những tài sản đã vay có thể sử dụng để giao dịch giao ngay, ký quỹ, hợp đồng tương lai và quyền chọn, cũng như staking & voting và Huobi Earn. Vay ngay để tăng sự thịnh vượng của bạn!

Coin có thể thế chấp để vay USDD: BTC, ETH, và TRX

Những coin có thể vay bằng cách thế chấp USDD: BTC, ETH và TRX

Thời gian ưu đãi: Ngày 5 tháng 12 năm 2022 - Ngày 9 tháng 12 năm 2022 (UTC+8)

Bấm để Tham gia ngay

Trang web

Ứng dụng

Hướng dẫn Người dùng cho Khoản vay Tiền kỹ thuật số

 

Ngày 5 tháng 12 năm 2022

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng Huobi (iOS/Android)

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://twitter.com/HuobiGlobal

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/huobiglobalofficialvietnam

Telegram Channel:

https://t.me/huobivietnam_thongbao

Discord:

https://discord.gg/huobi

Huobi có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và Huobi không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên Huobi. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.