Làm thế nào Giao dịch Giao ngay trên HTX (Ứng dụng)

Làm thế nào Giao dịch Giao ngay trên HTX (Ứng dụng)

  1. Sau khi bạn đã đăng nhập vào tài khoản HTX, hãy bấm vào "Giao dịch" ở cuối trang chủ và bấm vào "Giao ngay".

  1. Trang giao dịch Giao ngay (ở chế độ xem dọc) chứa 9 bộ phận sau:

 

 

(1) Các loại giao dịch

(2) Cặp giao dịch, thay đổi giá (24h) đối với giao dịch giao ngay và ký quỹ,...

(3) Mua/Bán tài sản kỹ thuật số

(4) Các loại lệnh: Lệnh giới hạn, lệnh thị trường, lệnh TP/SL và lệnh kích hoạt.

(5) Số lượng lệnh và giá

(6) Sổ lệnh bán

(7) Sổ lệnh mua

(8) Số tiền khả dụng và thông tin đơn lệnh

(9) Biểu đồ live

 

 

3. Thực hiện giao dịch giao ngay trên ứng dụng HTX

Lấy đặt lệnh giới hạn làm ví dụ, chọn một cặp giao dịch trong Khu ② (ví dụ: BTC/USDT). Sau khi tham khảo giá chào bán và giá mua trong Khu ⑥ và ⑦, hãy nhập giá và số lượng đặt lệnh trong Khu ⑤. Sau đó, bấm vào "Mua BTC" để hoàn thành lệnh giới hạn. Vui lòng đảm bảo rằng bạn có đủ tiền trong tài khoản của bạn. (Bạn cũng có thể thực hiện các bước để bán tài sản kỹ thuật số.)

Nếu bạn muốn đơn lệnh của bạn được khớp nhanh chóng, bạn có thể đặt lệnh theo giá thị trường bằng cách bấm vào "Lệnh thị trường" và nhập số lượng đặt lệnh. Đơn lệnh của bạn sẽ được khớp với giá thị trường tốt nhất.

Sau khi giao dịch, bạn có thể kiểm tra tiền và tình trạng lệnh của bạn trong Khu ⑧.