Nạp ETF để chia sẻ 320,000 MINE

Thời gian sự kiện: 10:00:00 (UTC+7) ngày 3 tháng 10 năm 2022 - 10:00:00 (UTC+7) ngày 10 tháng 10 năm 2022

 

Quy tắc sự kiện:

  1. Trong thời gian diễn ra sự kiện, người dùng nạp MINE vào tài khoản Huobi Global từ các nền tảng khác sẽ được chia sẻ 320,000 MINE theo khối lượng tiền nạp ròng (= nạp - rút). Người dùng có số tiền nạp ròng âm không đủ điều kiện nhận phần thưởng.
  2. Cách tính phần thưởng:
  • Chia sẻ của khoản nạp ròng cá nhân = Số tiền nạp ròng cá nhân/ Tổng số tiền nạp ròng từ tất cả người dùng đủ điều kiệns * 100%
  • Phần thưởng cá nhân = Phần nạp tiền ròng cá nhân * 320,000 MINE
  1. Phần thưởng người chiến thắng cá nhân giới hạn ở mức 2,000 MINE. Bất kỳ phần thưởng nhỏ hơn 0,00000001 USDT sẽ không được phân phối do làm tròn thập phân.
  2. Thời gian nạp được hiển thị trong hệ thống sẽ tính là thời gian nạp.
  3. Nạp và rút thực hiện qua tài khoản phụ sẽ tính vào tài khoản chính. Phần thưởng sẽ chuyển vào tài khoản giao ngay của bạn trong 14 ngày làm việc sau khi sự kiện kết thúc.
  4. Market maker không đủ điều kiện tham gia sự kiện.
  5. Người tham gia yêu cầu hoàn thành xác minh ID. Nếu không hoàn thành xác minh ID trước khi sự kiện kết thúc sẽ bị tước phần thưởng.
  6. Người dùng từ các quốc gia hoặc lãnh thổ sau không đủ điều kiện tham gia sự kiện: Trung Quốc đại lục, Hoa Kỳ, Canada, Singapore, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Hà Lan, Malaysia, Cuba, Iran, Triều Tiên, Sudan, Syria, Venezuela và Crimea.

 

Nhắc nhở rủi ro: Giao dịch tài sản kỹ thuật số và tài sản kỹ thuật số phái sinh đi kèm với rủi ro cao do giá cả biến động. Vui lòng đánh giá rủi ro liên quan và thận trọng đưa ra quyết định giao dịch.Để biết thêm chi tiết, vui lòng đọc Nhắc nhở Rủi ro.

 

Huobi Global

Ngày 3 tháng 10 năm 2022

 

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng Huobi Global (iOS/Android)

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://twitter.com/HuobiGlobal

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/huobiglobalofficialvietnam

Telegram Channel:

https://t.me/huobivietnam_thongbao

Discord:

https://discord.gg/huobi

Huobi Global có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và Huobi Global không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên Huobi Global. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.