Giveaway Đầu tư Kép: Chia sẻ Phần thưởng Bổ sung 20.000 USDT!

Kính gửi người dùng,

Chúng tôi rất vui giới thiệu chương trình giveaway giới hạn thời gian mới được cập nhật, tất cả người dùng Đầu tư Kép có thể chia sẻ phần thưởng bổ sung 20.000 USDT!

Trong thời gian diễn ra sự kiện, người dùng đặt bất kỳ lệnh Đầu tư Kép sẽ đủ điều kiện nhận được lợi suất cao từ tổng phần thưởng bổ sung. Ngoài ra, người dùng có thể đặt bất kỳ ngày hết hạn và giá thực tế qua tính năng Tùy chỉnh (RFQ) để nhận được dịch vụ APY. Lợi tức của Đầu tư kép và phần thưởng bổ sung sẽ phân phối ngay sau khi đăng ký!

Thời gian Sự kiện: 15:00:00 (UTC+7) ngày 1 tháng 10 năm 2022 đến 15:00:00 (UTC+7) ngày 7 tháng 10 năm 2022

 

Cách tham gia:

Bước 1: Truy cập trang Đầu tư Kép

Web: Bấm vào đây >>>

Đăng nhập vào Huobi Global và tìm Đầu tư kép trong mục Tài chính trên menu điều hướng

Ứng dụng: Bấm vào đây >>>

Trượt thanh điều hướng trên trang chủ và bấm vào Đầu tư kép

Bước 2: Chọn và bấm vào sản phẩm Đầu tư kép bất kỳ, nhập số lượng mua và bấm mua để xác nhận đơn lệnh.

Bước 3: Sử dụng tính năng tùy chỉnh (RFQ) để nhập giá thực hiện, ngày hết hạn và số lượng bạn muốn và bấm vào "nhận báo giá" để kiểm tra chi tiết đơn mua.

 

Tham gia Nhóm Telegram của chúng tôi để nhận thông tin mới nhất về Đầu tư Kép của Huobi!

Telegram: https://t.me/Huobidualinvestment

 

Về đầu tư kép:

Đầu tư kép cho phép bạn Mua Thấp hoặc Bán Cao ở mức giá và ngày bạn đã đặt trong khi tận hưởng APY cao mà không có phí giao dịch. Bạn có thể đặt giá và ngày tùy thích qua tính năng yêu cầu ưu đãi của chúng tôi!

 

Mua thấp và kiếm lợi nhuận cao:

Bạn có thể kiếm APY cao và nhận thu nhập lãi suất USDT ngay sau khi đăng ký.

Nếu giá thanh toán>giá thực hiện, bạn sẽ nhận lại tất cả USDT để đăng ký.

Nếu giá thanh toán ≤ giá kỳ hạn, bạn sẽ mua coin với giá thực tế mà bạn đã đặt.

 

Bán Cao và Kiếm Lợi nhuận Cao:

Bạn có thể kiếm APY cao và nhận thu nhập lãi suất USDT ngay sau khi đăng ký.

Nếu giá thanh toán bằng giá tăng, bạn sẽ bán số tiền bạn đã đăng ký với giá thực tế mà bạn đã đặt.

Nếu giá thanh toán<giá thực hiện, bạn sẽ nhận lại tất cả số coin đăng ký.

 

Đầu tư kép của Huobi mang lại thu nhập lãi suất ngay sau khi đăng ký!

Bạn có thể đăng ký Đầu tư kép với BTC/ETH/USDT và tài sản kỹ thuật số khác và chọn khoảng thời gian nắm giữ từ 2 giờ đến 180 ngày như bạn muốn. Tận hưởng chu kỳ xử lý T + 0 mà không có thời gian chờ xử lý!

Vui lòng tham khảo Hướng dẫn đầy đủ Đầu tư kép trên Huobi để biết thêm thông tin về bảng thuật ngữ, định nghĩa và phương pháp tính toán chi tiết cho Đầu tư kép.

 

Liên lạc với chúng tôi:

E-mail: [email protected]

 

Lưu ý:

1. Tài khoản quyền chọn cần kích hoạt để mua và thanh toán Đầu tư kép.

2. Sản phẩm Đầu tư kép không thể quy đổi trước khi hết hạn.

3. Phần thưởng bổ sung được phân phối trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước và sẽ phân phối cùng với thu nhập lãi sau khi đăng ký.

4. APY thay đổi trong thời gian thực dựa trên điều kiện thị trường và sẽ sửa sau khi đơn lệnh của bạn được xác nhận.

5. Đầu tư Kép có thể ngừng chấp nhận đăng ký mới bất kỳ lúc nào.

6. Quyền chọn Huobi bảo lưu quyền giải thích cuối cùng về sự kiện. Tất cả các phần thưởng cho tài khoản sẽ bị loại nếu phát hiện hành vi gian lận.

7.Huobi Global có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc thay đổi hoặc hủy bỏ chương trình khuyến mãi bất cứ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.

8. Nội dung trên chỉ dành cho mục đích thông tin. Huobi Global không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào đối với bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc quảng cáo nào trên Huobi Global.

 

Nhắc nhở rủi ro: Giao dịch tài sản kỹ thuật số và các tài sản kỹ thuật số phái sinh đi kèm với rủi ro cao do sự biến động giá đáng kể. Vui lòng hiểu đầy đủ tất cả các rủi ro và đưa ra quyết định thận trọng trước khi giao dịch. Vui lòng đọc lời nhắc rủi ro chi tiết của chúng tôi. Huobi sẽ không chịu trách nhiệm về các khoản lỗ giao dịch của bạn.

 

Huobi Global

Ngày 30 tháng 9 năm 2022

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng Huobi Global (iOS/Android)

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://twitter.com/HuobiGlobal

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/huobiglobalofficialvietnam

Telegram Channel:

https://t.me/huobivietnam_thongbao

Discord:

https://discord.gg/huobi

Huobi Global có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và Huobi Global không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên Huobi Global. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.