Huobi Primelist niêm yết một token mới mỗi ngày từ 24 tháng 1 đến 30 tháng 1

Kính gửi người dùng,

Từ ngày 24 tháng 1 đến ngày 30 tháng 1, Huobi Global sẽ niêm yết token mới mỗi ngày vào lúc 17:00 (UTC+7) trên nền tảng niêm yết của chúng tôi, Primelist. Tổng cộng sẽ có 7 token mới.

Tương tự như Huobi Prime, Primelist là một nền tảng niêm yết token mới trên Huobi và mở rộng các kênh của chúng tôi để niêm yết token chất lượng cao. Với Primelist, người tham gia có cơ hội mua token mới với giá thấp và giao dịch token mới được niêm yết sau khi hoạt động của Primelist kết thúc.

Bấm để tham gia:

LOOT:

Web:https://www.huobi.com/en-us/topic/primelist/?code=LOOT

 

APP:https://www.huobi.com/en-us/topic/primelist/h5/?code=LOOT&hideNav=1

ATS:

Web:https://www.huobi.com/en-us/topic/primelist/?code=ATS

APP:https://www.huobi.com/en-us/topic/primelist/h5/?code=ATS&hideNav=1

STORE:

Web:https://www.huobi.com/en-us/topic/primelist/?code=STORE

APP:https://www.huobi.com/en-us/topic/primelist/h5/?code=STORE&hideNav=1

SPELLFIRE:

Web:https://www.huobi.com/en-us/topic/primelist/?code=SPELLFIRE

APP:https://www.huobi.com/en-us/topic/primelist/h5/?code=SPELLFIRE&hideNav=1

SNS:

Web: https://www.huobi.com/en-us/topic/primelist/?code=SNS
APP: https://www.huobi.com/es-es/topic/primelist/h5/?code=SNS&hideNav=1

WALLET:

Web: https://www.huobi.com/en-us/topic/primelist/?code=WALLET

APP: https://www.huobi.com/en-us/topic/primelist/h5/?code=WALLET&hideNav=1

Giới thiệu :

LOOT: https://www.huobi.com/support/vi-vi/detail/54897068772185

ATS: https://www.huobi.com/support/vi-vi/detail/34897155629081

STORE:https://www.huobi.com/support/vi-vi/detail/64897264110183

SPELLFIRE: https://www.huobi.com/support/en-us/detail/94897339377713

TRACE: https://www.huobi.com/support/en-us/detail/44897426848426

SNS: https://www.huobi.com/support/en-us/detail/54897607670623

WALLET: https://www.huobi.com/support/en-us/detail/104897670524418

Token để bán:

 

1

2

3

4

5

6

special edition

Token

LOOT

ATS

STORE

SPELLFIRE

TRACE

SNS

WALLET

Khối lượng bán

500,000

1,428,571

5,000,000

8,000,000

500,000

4,000,000

6,000,000

Giá mua

0.8U

0.14U

0.01U

0.025U

0.3U

0.05u

0.03u

Số hàng đợi cho người mua đủ điều kiện

3,600

1,800

450

1,800

1,350

1800

1620

Đăng ký qua hàng đợi

50USDT

Đăng ký qua HT Holdings

Phân bổ trên cơ sở tỷ lệ

 Làm thế nào để tham gia:

Có hai cách để người dùng tham gia sự kiện này. Mỗi người dùng chỉ có thể chọn một phương thức để tham gia và không thể thay đổi phương thức đã chọn sau khi đăng ký xong.

1. Đăng ký qua Hàng đợi

Đủ điều kiện:

 

Thời hạn xác minh ID 

Khoảng thời gian cho giao dịch spot

Khoản đầu tư tối thiểu là 50 USDT

Số hàng đợi của người dùng may mắn

1

17:00 (UTC+7) vào ngày 24 tháng 1 

19:00 (UTC+7) vào ngày 21 tháng 1 - 16:45 (UTC+7) vào ngày 24 tháng 1

17:00 (UTC+7) vào ngày 24 tháng 1

1-3,600

2

17:00 (UTC+7) vào ngày 25 tháng 1 

20:00 (UTC+7) vào ngày 22 tháng 1 - 16:45 (UTC+7) vào ngày 25 tháng 1

17:00 (UTC+7) vào ngày 25 tháng 1

1-1,800

3

17:00 (UTC+7) vào ngày 26 tháng 1 

20:00 (UTC+7) vào ngày 23 tháng 1 - 16:45 (UTC+7) vào ngày 26 tháng 1

17:00 (UTC+7) vào ngày 26 tháng 1

1-450

4

17:00 (UTC+7) vào ngày 27 tháng 1 

20:00 (UTC+7) vào ngày 24 tháng 1 - 16:45 (UTC+7) vào ngày 27 tháng 1

17:00 (UTC+7) vào ngày 27 tháng 1

1-1,800

5

17:00 (UTC+7) vào ngày 28 tháng 1 

20:00 (UTC+7) vào ngày 25 tháng 1 - 16:45 (UTC+7) vào ngày 28 tháng 1

17:00 (UTC+7) vào ngày 28 tháng 1

1-1,350

6

17:00 (UTC+7) vào ngày 30 tháng 1

20:00 (UTC+7) vào ngày 27 tháng 1 - 16:45 (UTC+7) vào ngày 30 tháng 1

17:00 (UTC+7) vào ngày 30 tháng 1

1-1800

special edition

17:00 (UTC+7) vào ngày 29 tháng 1 

----

17:00 (UTC+7) vào ngày 29 tháng 1

1-1620

  • Từ ngày 24 tháng 1 đến ngày 30 tháng 1, kênh đăng ký cho mỗi đợt chiến dịch có sẵn từ 17: 00-18: 00 (UTC+7) mỗi ngày. Trong khoảng thời gian đó, những người dùng may mắn sẽ được hệ thống chọn ngẫu nhiên từ 18:00 đến 19:30 (UTC+7) mỗi ngày.
  • Đạt được khối lượng giao dịch spot trung bình hàng ngày tối thiểu là 500 USDT trong bất kỳ tài sản kỹ thuật số nào trong mỗi vòng chiến dịch. Khối lượng giao dịch spot trung bình hàng ngày = Tổng khối lượng giao dịch spot trong chiến dịch / Số ngày chiến dịch. Trong chiến dịch, bạn có thể kiểm tra khối lượng giao dịch của mình bất kỳ lúc nào trên trang sự kiện.
  • Đối với những người dùng đam mê muốn tham gia vào mọi vòng Primelist mỗi ngày, họ cần phải hoàn thành khối lượng giao dịch spot hàng ngày tối thiểu là 500 USDT trong bất kỳ token nào trong khoảng thời gian từ 19:00 (UTC+7) vào ngày 21 tháng 1 đến 16:45 (UTC+7) vào ngày 30 tháng 1. Trong khoảng thời gian đó, họ cũng cần giữ ít nhất 50 USDT trong tài khoản Exchange của mình mỗi ngày, số tiền này sẽ được khấu trừ cho các token mới giành được bằng cách rút thăm may mắn.
  • Nếu bạn có kết quả rút thăm chắc chắn thắng trong PrimeFest và đáp ứng đủ điều kiện để tham gia Primelist, thì tài khoản của bạn phải có ≥100USDT (số tiền USDT bắt buộc cụ thể tùy thuộc vào cách mua dự phòng)
  • Khối lượng giao dịch tính cả mua và bán (không bao gồm giao dịch rửa) trên tất cả các cặp giao dịch có sẵn (không bao gồm USDT / HUSD, PAX / HUSD, USDC / HUSD, USDC / USDT, TUSD / HUSD, DAI / USDT, TUSD / USDT, PAX / USDT , DAI / HUSD và UST / USDT).

Quá trình tham gia:

1. Tất cả người dùng đủ điều kiện đều có thể đăng ký tham gia sự kiện này. Số dư USDT của họ trong tài khoản Exchange sẽ tự động bị khóa sau khi họ hoàn tất đăng ký. Việc không hoàn thành đăng ký trước khi chiến dịch kết thúc sẽ dẫn đến việc mất bất kỳ phần thưởng nào.

2. Người dùng may mắn sẽ được hệ thống chọn ngẫu nhiên từ tất cả những người tham gia trong khoảng thời gian nhất định. Mỗi người chiến thắng may mắn đủ điều kiện để mua các mã thông báo mới trị giá 50 USDT. Số hàng đợi của tất cả người dùng may mắn sẽ được tiết lộ trên trang sự kiện.

3. Đối với những người tham gia còn lại, số tiền nắm giữ 50 USDT của họ sẽ được tự động mở khóa trong tài khoản Exchange của họ.

2. Đăng ký qua HT Holding

Đủ điều kiện:

 

Thời hạn xác minh ID

Khoảng thời gian cho ảnh chụp nhanh ngẫu nhiên của HT Holdings

1

17:00 (UTC+7) vào ngày 24 tháng 1

23:00 (UTC+7) vào ngày 21 tháng 1 - 22:59:59 (UTC+7) vào ngày 23 tháng 1

2

17:00 (UTC+7) vào ngày 25 tháng 1

23:00 (UTC+7) vào ngày 22 tháng 1 - 22:59:59 (UTC+7) vào ngày 24 tháng 1

3

17:00 (UTC+7) vào ngày 26 tháng 1

23:00 (UTC+7) vào ngày 23 tháng 1 - 22:59:59 (UTC+7) vào ngày 25 tháng 1

4

17:00 (UTC+7) vào ngày 27 tháng 1 

23:00 (UTC+7) vào ngày 24 tháng 1 - 22:59:59 (UTC+7) vào ngày 26 tháng 1

5

17:00 (UTC+7) vào ngày 28 tháng 1 

23:00 (UTC+7) vào ngày 25 tháng 1 - 22:59:59 (UTC+7) vào ngày 27 tháng 1

6

17:00 (UTC+7) vào ngày 30 tháng 1

23:00 (UTC+7) vào ngày 27 tháng 1 - 22:59:59 (UTC+7) vào ngày 29 tháng 1

special edition

17:00 (UTC+7) vào ngày 29 tháng 1

23:00 (UTC+7) vào ngày 21 tháng 1 - 22:59:59 (UTC+7) vào ngày 27 tháng 1

②Từ ngày 24 tháng 1 đến ngày 30 tháng 1, kênh đăng ký cho mỗi đợt chiến dịch có sẵn từ 17: 00-18: 00 (UTC+7) mỗi ngày. Trong khoảng thời gian đó, tất cả những người tham gia sẽ được hệ thống thưởng HT từ 18:00 đến 19:30 (UTC+7) mỗi ngày.

③Có mức nắm giữ trung bình hàng ngày tối thiểu là 300 HT trong khoảng thời gian cho ảnh chụp nhanh ngẫu nhiên về việc nắm giữ HT, trong đó bạn có thể kiểm tra khoản nắm giữ HT của mình bất kỳ lúc nào trên trang sự kiện. Ngoài ra, hãy đảm bảo bạn có số lượng USDT nắm giữ tối thiểu cần thiết để đặt hàng theo bảng sau. Xin lưu ý rằng tất cả các khoản thanh toán sẽ được thực hiện bằng USDT.

HT Holdings trung bình trong 2 ngày

Giới hạn cho vị trí đặt lệnh

Yêu cầu tối thiểu USDT Holdings

300≤x<1000

50 USDT

50 USDT

1,000≤x<3,000

100 USDT

100 USDT

3,000≤x<5,000

150 USDT

150 USDT

5,000≤x<10,000

200 USDT

200 USDT

10,000≤x<50,000

250 USDT

250 USDT

50,000≤x<500,000

750 USDT

750 USDT

x≥500,000

2,000 USDT

2,000 USDT

Quá trình tham gia:

1. Người dùng hợp lệ có thể đăng ký tham gia sự kiện này. Số dư USDT của họ sẽ tự động bị khóa sau khi đăng ký hoàn tất. (Xin lưu ý: không hoàn thành đăng ký trước khi sự kiện kết thúc sẽ dẫn đến việc mất bất kỳ phần thưởng nào.)

2. Hệ thống sẽ tự động thực hiện các lệnh mua với số lượng USDT tối đa mà họ có thể sử dụng để đặt lệnh (như trong bảng trên) và phân bổ các token mới cho mỗi người tham gia trên cơ sở tỷ lệ.

3. Sau khi phân bổ, mọi USDT còn lại sẽ được gửi đến tài khoản Exchange của họ.

Số lượng token mới được phân bổ cho mỗi người tham gia = Số tiền đặt hàng bằng USDT cho mỗi người tham gia / số tiền đặt hàng bằng USDT cho tất cả người tham gia * Số lượng token mới được cung cấp.

4. Nếu người dùng muốn tham gia mọi vòng Primelist Mỗi ngày (tổng cộng 7 vòng), họ cần giữ mức nắm giữ trung bình hàng ngày tối thiểu là 300 HT và giữ ít nhất 50 USDT trong tài khoản Exchange của họ hàng ngày từ 23:00:00 ( UTC+7) vào ngày 21 tháng 1 đến 06:59:59 (UTC+7) vào ngày 29 tháng 1.

Điều khoản và điều kiện:

● Token Huobi (HT) được giữ trong tất cả các tài khoản Huobi Global (không bao gồm Huobi Cloud Wallet) được tính trong phạm vi của ảnh chụp nhanh. Việc chụp nhanh sẽ diễn ra ngẫu nhiên sau mỗi 24 giờ, bắt đầu từ 23:00:00 (UTC+7) vào ngày 21 tháng 1 đến 22:59:59 (UTC+7) vào ngày 29 tháng 1.

● Nền tảng sẽ không giới hạn việc sử dụng Lệnh thị trường trong vòng 3 phút đầu tiên sau khi giao dịch giao ngay bắt đầu. Giá đặt trong Lệnh giới hạn không được cao hơn 10 lần giá đặt trong sự kiện này.

● Nếu không có đơn đặt lệnh nào trên sổ đặt lệnh trong vòng 90% ~ 110% giá cuối cùng, tất cả các Lệnh thị trường mới được đặt để mua / bán sẽ tự động bị hủy để tránh trượt giá. Hãy đảm bảo rằng bạn đã thực hiện đầy đủ đánh giá rủi ro khi giao dịch các mã thông báo mới được niêm yết, vì chúng thường chịu sự biến động giá cao.

● Người dùng từ các quốc gia hoặc khu vực sau sẽ không được phép tham gia sự kiện Primelist này: Trung Quốc Đại lục, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, Canada, Nhật Bản, Cuba, Iran, Triều Tiên, Sudan, Syria, Venezuela và Crimea.

● Các đơn hàng sử dụng API sẽ không có sẵn trong sự kiện Primelist.

● Sự kiện Primelist không mở cho các tài khoản phụ.

● Huobi có quyền giải thích cuối cùng cho tất cả các khía cạnh của sự kiện này và có quyền loại bất kỳ người tham gia nào có dấu hiệu gian lận.

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng Huobi Global (iOS/Android)

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://twitter.com/HuobiGlobal

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/huobiglobalofficialvietnam

Telegram Channel:

https://t.me/huobivietnam_thongbao

Huobi Global có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và Huobi Global không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên Huobi Global. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản  Cảnh báo Rủi ro tại đây.