Hướng dẫn về Trang Giao dịch Hợp đồng Tương lai HTX (Ứng dụng)

Hướng dẫn về Trang Giao dịch Hợp đồng Tương lai HTX (Ứng dụng)

Mở Ứng dụng HTX, đăng nhập vào tài khoản của bạn và bấm vào "USDT-M" trong khu chức năng hoặc "Hợp đồng Tương lai" ở dưới cùng để vào trang giao dịch hợp đồng tương lai.

Hãy cùng nhau khám phá 8 phần trên trang giao dịch hợp đồng tương lai.

 

1. Những loại hợp đồng tương lai và các công cụ phái sinh khác: Những sản phẩm hợp đồng tương lai gồm hợp đồng tương lai USDT-M và hợp đồng tương lai Coin-M, cả hai đều có bố cục trang giao dịch giống nhau. Trong khi Quyền chọn là một sản phẩm phái sinh khác với những quy tắc giao dịch khác và sẽ thảo luận trong hướng dẫn khác.

2. Loại giao dịch: Trong USDT-M hoặc Coin-M, hãy bấm vào những tab phụ để chọn từ những hợp đồng cụ thể mà bạn muốn giao dịch, bao gồm cả hợp đồng tương lai vĩnh cửu và hợp đồng tương lai kỳ hạn. Bạn cũng có thể duyệt trực tiếp danh sách hoặc tìm kiếm loại bạn muốn giao dịch.

3. Mục này hiển thị một số biểu tượng tính năng có quyền truy cập nhanh vào những trang cài đặt và dịch vụ nhất định, chẳng hạn như giao dịch lưới, biểu đồ nến,...

4. Chọn chế độ ký quỹ (Chéo với Biệt lập) và chế độ vị trí (Hedge vs Một chiều)

 

5. Mục lệnh: Trong khu vực chính này của trang giao dịch hợp đồng tương lai, bạn có thể chọn Mở hoặc Đóng một vị thế, xem số tiền khả dụng, chuyển thêm tiền, chọn từ những loại lệnh, đặt đòn bẩy, khớp giá đặt lệnh hoặc chọn giá BBO, đặt quy mô lệnh (nhập số tiền theo cách thủ công hoặc kéo thanh trượt để đầu tư một phần số dư tài khoản của bạn) và chạm vào nút Mở Long hoặc Mở Short để giao dịch.

6. Mục Sổ lệnh: Như hiển thị ở phần bên phải trong ảnh chụp màn hình, những lệnh mua/bán lần lượt có màu đỏ/xanh, với giá gần nhất được hiển thị ở giữa mục sổ lệnh. Sổ lệnh hiển thị cung và cầu theo thời gian thực của một tài sản cụ thể với những mức giá và kích cỡ chào mua và bán khác nhau, đóng vai trò là tài liệu tham khảo quan trọng cho những nhà giao dịch.

7. Vị thế và Lệnh Mở: Khi một đơn lệnh được gửi tới thị trường, trạng thái của nó là một đơn lệnh mở hoặc đơn lệnh đã thực hiện có thể được xem trong Lệnh Mở hoặc Vị thế, nơi bạn có thể kiểm tra hoặc quản lý chúng dễ dàng.

8. Biểu đồ nến:

Nếu bạn đã đọc hết bài viết đến đoạn này, thì bạn hẳn đã có một cái nhìn chung về cả hợp đồng tương lai và trang giao dịch. Hy vọng phần giới thiệu ngắn gọn này có thể giúp bạn trong hành trình giao dịch hợp đồng tương lai của bạn.