Huobi Futures will deliver and settle all users' derivatives contract positions and retire Mainland China user accounts

Người dùng thân mến,

Nhằm củng cố cam kết của Huobi Global đối với các chính sách tuân thủ tại địa phương, chúng tôi sẽ tiến hành đóng các tài khoản người dùng ở Trung Quốc Đại lục, đồng thời đảm bảo an toàn cho tài sản của người dùng. 

 

Tất cả giao dịch phái sinh sẽ tạm dừng đối với tất cả người dùng sau khi thực hiện vào ngày 29 tháng 10, 2021, bao gồm coin-margined futures, coin-margined swaps và USDT-margined swaps. Vui lòng xem lịch trình (dự kiến) sau đây:

 

I. Coin-margined Futures:

 • Coin-margined futures mới sẽ không được tạo sau khi thực hiện những hợp đồng hiện có vào lúc 15:00, 08 tháng 10, 2021 (UTC+7).
 • Các hợp đồng coin-margined futures hàng quý và mỗi hai quý sẽ được tiếp tục hoạt động sau khi thực hiện vào 15:00, 15 tháng 10, 2021 (UTC+7).
 • Huobi Global sẽ thực hiện hợp đồng coin-margined futures hàng quý và mỗi hai quý vào lúc 15:00, 29 tháng 10 2021 (UTC+7).
 • Đối với các vị thế mở của hợp đồng coin-margined futures hàng quý và mỗi hai quý, nền tảng sẽ sử dụng giá chỉ số spot trung bình trong 60 phút trước khi thực hiện làm giá thực hiện cho các vị thế đóng. Chúng tôi khuyến nghị người dùng nên đóng các vị thế của họ trước để tránh mọi rủi ro do biến động thị trường gây ra trước khi thực hiện.
 • Để đảm bảo coin-margined futures thực hiện thành công, Huobi Futures đang có kế hoạch thực hiện các điều chỉnh sau cho các tham số kiểm soát rủi ro:

Thời gian (UTC+7)

Tham số kiểm soát rủi ro

15:00, 28 tháng 10

(24 giờ trước khi thực hiện)

Coin-margined futures hàng quý và mỗi hai quý:

Phạm vi giới hạn giá cứng bình thường là 9%, phạm vi giới hạn giá không cơ sở là 3%, và phạm vi giới hạn giá cơ bản là 4.5%.

14:00, 29 tháng 10

(1 tiếng trước khi thực hiện)

Tỷ lệ phí thực hiện cho tất cả coin-margined futures là 0%

14:50, 29 tháng 10

(10 phút trước khi thực hiện)

Coin-margined futures hàng quý và mỗi hai quý:

Phạm vi giới hạn giá cứng bình thường là 1%, phạm vi giới hạn giá không cơ sở là 0.5%, và phạm vi giới hạn giá cơ bản là 0.5%.

 • Xin lưu ý rằng bạn không cần phải trả phí thực hiện hoặc các khoản phí nào khác khi thực hiện theo quý and hai quý coin-margined futures vào lúc 15:00, 29 tháng 10 (UTC+7).

 

II. Coin-margined Swaps:

 • Coin-margined swaps sẽ tiếp tục được thực hiện cho tất cả người dùng vào lúc 10:00, 27 tháng 10 (UTC+7).
 • Đối với các vị thế mở coin-margined swap, nền tảng sẽ sử dụng giá chỉ số spot trung bình trong 60 phút trước khi thực hiện như giá thực cho các vị trí đóng, và hủy tất cả các đơn hàng đang chờ xử lý.
 • Nếu giá biến động bất thường trong 60 phút trước khi thực hiện, nền tảng có thể điều chỉnh giá thực hiện ở mức hợp lý theo tình hình thực tế.
 • Để đảm bảo coin-margined swaps thực hiện thành công, Huobi Futures đang có kế hoạch thực hiện các điều chỉnh sau cho các tham số kiểm soát rủi ro:

Time (UTC+7)

Tham số kiểm soát rủi ro

10:00, 26 tháng 10

(24 giờ trước khi thực hiện)

Phạm vi giới hạn giá cứng bình thường là 6%, phạm vi giới hạn giá không cơ sở là 5%, và phạm vi giới hạn giá cơ bản là 2.5%.

23:00 – 07:00, 26 tháng 10

Tỷ lệ funding của giai đoạn này được tính như bình thường, và giới hạn trên dưới của tỷ lệ funding cho kỳ tiếp theo sẽ được điều chỉnh thành 0%

07:00 – 10:00, 27 tháng 10

Tỷ lệ funding là 0%

09:50, 27 tháng 10

(10 phút trước khi giao hàng)

Phạm vi giới hạn giá cứng bình thường là 1%, phạm vi giới hạn giá không cơ sở là 0.5%, và phạm vi giới hạn giá cơ bản là 0.5%.

(Vị thế đóng có sẵn trong khi các bị trí mở bị hạn chế

 • Xin lưu ý rằng bạn không cần phải trả phí thực hiện hoặc các khoản phí nào khác khi việc thực hiện diễn ra vào lúc 10:00, 27 tháng 10 (UTC+7).

 

III. USDT-margined Swaps:

 • Tất cả USDT-margined swaps sẽ được thực hiện cho người dùng vào lúc 10:00, 28 tháng 10 (UTC+7).
 • Đối với các vị thế mở USDT-margined swaps, nền tảng sẽ sử dụng chỉ số spot trung bình trong 60 phút trước khi thực hiện làm giá thực hiện cho các vị thế đóng, và rút tất cả các lệnh đang chờ xử lý.
 • Nếu giá biến động bất thường trong 60 phút trước khi thực hiện, nền tảng có thể điều chỉnh giá thực hiện ở mức hợp lý theo tình hình thực tế.
 • Để đảm bảo USDT-margined swaps thực hiện thành công, Huobi Futures đang có kế hoạch thực hiện các điều chỉnh sau cho các tham số kiểm soát rủi ro:

Time (UTC+7)

Tham số kiểm soát rủi ro

10:00, 27 tháng 10

(24 giờ trước khi thực hiện)

Phạm vi giới hạn giá cứng bình thường là 6%, phạm vi giới hạn giá không cơ sở là 5%, và phạm vi giới hạn giá cơ bản là 2.5%.

23:00 – 07:00, 27 tháng 10

Tỷ lệ funding của giai đoạn này được tính như bình thường, và giới hạn trên dưới của tỷ lệ funding cho kỳ tiếp theo sẽ được điều chỉnh thành 0%

07:00 – 10:00, 28 tháng 10

Tỷ lệ funding là 0%

09:50, 28 tháng 10

(10 phút trước khi thực hiện

Phạm vi giới hạn giá cứng bình thường là 1%, phạm vi giới hạn giá không cơ sở là 0.5%, và phạm vi giới hạn giá cơ bản là 0.5%.

(Vị thế đóng có sẵn trong khi các bị trí mở bị hạn chế

Lưu ý: 

 • Sau khi tất cả hoạt động được hoàn thành, vui lòng chuyển tài sản của bạn từ tài khoản Futures sang tài khoản Exchange kịp thời. Dịch vụ rút tiền cho người dùng Trung Quốc sẽ vẫn hoạt động trong 1 đến 2 năm, sau đó chúng tôi sẽ thông báo thời gian đóng cửa chính thức. Nếu bạn có câu hỏi hoặc thắc mắc, xin vui lòng liên hệ với dịch vụ chăm sóc khách hàng.
 • Chúng tôi đặc biệt khuyến nghị người dùng nên đóng các vị thế trước để tránh mọi rủi ro do biến động thị trường gây ra trước khi thực hiện.
 • Huobi Global sẽ tiếp tục giao dịch phái sinh (bao gồm coin-margined futures, coin-margined swaps, and USDT-margined swaps) cho người dùng ở các quốc gia/khu vực không bị hạn chế sau khi tất cả người dùng Trung Quốc ngừng hoạt động. Thời gian hoạt động lại sẽ được thông báo sau.

 

Lưu ý: “Người dùng Trung Quốc đại lục” ở trên đề cập đến những người dùng được xác thực là công dân Trung Quốc đại lục trên Huobi Global. Huobi Global sẽ đánh giá những người dùng chưa thực hiện Xác minh ID theo quốc tịch đăng ký của họ. Lịch trình ở trên là dự kiến và chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn nếu có bất kỳ thay đổi nào. 

 

Cảm ơn sự ủng hộ của bạn!

 

Huobi Global

02 tháng 10, 2021

 

Nhấp vào đây để tải xuống cho iOS hoặc Android

Tìm chúng tôi trên

Twitter:https://twitter.com/huobiglobalvn

Facebook:https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram:https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit:https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium:https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/huobiglobalofficialvietnam

https://t.me/huobiglobalofficial

Huobi Global có toàn quyền sửa đổi, điều chỉnh hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước. Các thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo và Huobi Global không đưa ra bất kỳ khuyến nghị hay đảm bảo nào đối với các khuyến mãi, sản phẩm hay tài sản kỹ thuật số trên Huobi Global. Giá của các tài sản kỹ thuật số có độ biến động mạnh và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro cao. Vui lòng đọc Cảnh báo rủi ro của chúng tôi.