Hoạt động niêm yết ICP: Gửi/Giao dịch ICP để cùng chia sẻ 50000 HUSD

Người dùng thân mến,

HTX ra mắt ba hoạt động cho dành cho ICP vào ngày 6 tháng 5, tổng giá trị phần thưởng lên đến 50000 HUSD.

Hoạt động I. Gửi tiền để chia sẻ 20.000 HUSD

Thời gian: 17:00 ngày 10 tháng 5 đến 17:00 ngày 17 tháng 5 (UTC+7)

Quy tắc:

1. Người dùng gửi ICP vào nền tảng HTX trong thời gian diễn ra hoạt động đủ điều kiện để chia sẻ 20.000 HUSD theo khối lượng tiền gửi ròng của họ (khối lượng gửi - khối lượng rút). Người dùng có số tiền gửi ròng âm không thể nhận được phần thưởng.

2. Cách tính phần thưởng:

Phần trăm tiền gửi ròng = Khối lượng tiền gửi ròng cá nhân / Tổng khối lượng tiền gửi ròng từ tất cả người dùng * 100%

HUSD có thể nhận được = Tỷ lệ tiền gửi ròng * 20.000

3. Phần thưởng cá nhân được giới hạn tối đa là 200 HUSD.

4. Khối lượng gửi và rút của tài khoản phụ sẽ được ghi có vào tài khoản mẹ.

5. Phần thưởng sẽ được gửi đến tài khoản trao đổi của người dùng trong vòng 7 ngày làm việc sau khi hoạt động kết thúc.

Hoạt động II. Giao dịch ICP để chia sẻ 30000 HUSD

Thời gian: từ 13:00 ngày 11 tháng 5 đến 13:00 ngày 18 tháng 5 (UTC+7)

Quy tắc:

1. Người dùng sẽ chia sẻ giải thưởng 30000 HUSD dựa trên khối lượng giao dịch ICP giao ngay của họ (mua + bán, không bao gồm tự giao dịch) trong suốt hoạt động.

Xếp hạng

Phần thưởng

Top 1

8000 HUSD

Top 2-3

Chia sẻ 7000 HUSD theo khối lượng giao dịch

Top 4-20

Chia sẻ 10000 HUSD theo khối lượng giao dịch

2. Những người dùng khác có khối lượng giao dịch giao ngay ít nhất 0.5 ICP sẽ chia đều 5000 HUSD.

3. Nhà tạo lập thị trường sẽ không được tham gia hoạt động này.

4. Khối lượng giao dịch của tài khoản phụ sẽ được ghi có vào tài khoản chính.

5. Phần thưởng sẽ được gửi đến tài khoản trao đổi của người dùng trong vòng 7 ngày làm việc sau khi chiến dịch kết thúc.

6. Chiến dịch này chỉ có sẵn cho người dùng đã được KYC xác minh. Việc không hoàn thành xác minh KYC trước khi chiến dịch kết thúc sẽ làm mất hiệu lực của bất kỳ phần thưởng nào.

7. HTX có quyền loại bất kỳ người tham gia nào có dấu hiệu gian lận.

Lưu ý:

1. Giao dịch tài sản kỹ thuật số mới niêm yết có rủi ro cao hơn do biến động giá lớn. Trước khi giao dịch, vui lòng hiểu đầy đủ về tất cả các rủi ro và thận trọng với các quyết định của chính mình.

2. Thông báo của HTX và các thông tin khác không được coi là lời khuyên đầu tư. HTX sẽ không chịu bất kỳ tổn thất trực tiếp hoặc gián tiếp nào phát sinh từ việc phụ thuộc vào những thông tin đó. HTX không chịu trách nhiệm đảm bảo, bồi thường, v.v. cho giao dịch hoặc Stake.

 

HTX

Ngày 10 tháng 5 năm 2021

 

Giao dịch khi đang di chuyển với ứng dụng giao dịch tiền điện tử di động của HTX

Nhấp vào đây để tải xuống cho iOS hoặc Android

Tìm chúng tôi trên

Twitter:https://twitter.com/huobiglobalvn

Facebook:https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram:https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit:https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium:https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/huobiglobalofficialvietnam

https://t.me/huobiglobalofficial

HTX có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.