Tham gia Cuộc thi Giao dịch Ký quỹ LADYS/USDT (10X) và Nâng cấp lên Prime 10

Kính gửi người dùng HTX,

HTX đang ra mắt Cuộc thi Giao dịch Ký quỹ LADYS/USDT (10X) để nâng cấp lên Prime 10. Đăng ký ngay để giành phần thưởng tuyệt vời!

Cấp độ thành viên Prime của bạn càng cao, bạn sẽ hưởng lãi suất cho vay ký quỹ càng thấp. Lãi suất cho vay ký quỹ với USDT có thể thấp tới 0,0062%!

Hạn mức cho vay ký quỹ của bạn tăng lên khi cấp độ thành viên Prime của bạn tăng lên. Tận hưởng hạn mức cho vay ký quỹ cao hơn tới 10 lần!

Nếu cấp độ thành viên Prime của người tham gia nâng cấp từ 7 lên 10 trong thời gian sự kiện, phí sẽ giảm 5.130 USDT trên mỗi 10.000 USDT, hạn mức cho vay sẽ tăng 20% ​​và lãi suất sẽ giảm 2.125 USDT trên mỗi 10.000 USDT ký quỹ!

 

Bấm vào đây để kiểm tra hạn mức và chiết khấu lãi suất khoản vay ký quỹ của bạn

  

Giao dịch ký quỹ ngay

Thời gian sự kiện: 19:00 (UTC+7) ngày 25 tháng 5 năm 2023 - 19:00 (UTC+7) ngày 1 tháng 6 năm 2023

Quy tắc sự kiện: Trong thời gian sự kiện, cấp độ Prime của người tham gia sẽ nâng cấp theo khối lượng giao dịch ký quỹ LADYS. Nếu cấp độ đã đạt cấp cần nâng cấp sẽ không được tiếp tục nâng cấp. Nâng cấp Prime chỉ có hiệu lực trong 7 ngày. Sau thời gian dùng thử 7 ngày, cấp độ Prime của người tham gia sẽ hoàn về cấp độ ban đầu của họ.

Khối lượng Giao dịch Ký quỹ LADYS

Phần thưởng

≥20.000 USDT

Cấp Prime +3 (Tối đa Cấp 10)

≥15.000 USDT

Cấp Prime +2 (Tối đa Cấp 8)

≥10.000 USDT

Cấp Prime +1 (Tối đa Cấp 6)

≥1.000 USDT

Phiếu Lãi suất Ký quỹ 10 USDT

Lưu ý:

  • Người tham gia phải bấm vào liên kết để đăng ký sự kiện. Người dùng chưa đăng ký sẽ không nhận được phần thưởng từ sự kiện.
  • Phần thưởng sẽ chuyển vào tài khoản HTX của người chiến thắng trong 3 ngày làm việc sau khi sự kiện kết thúc.
  • Market maker không đủ điều kiện tham gia sự kiện này.

 

HTX

25 tháng 5 năm 2023

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng HTX (iOS/Android)

Đăng ký Tài khoản HTX để nhận Phần thưởng Đặc biệt!

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://twitter.com/HuobiGlobal

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/huobiglobalofficialvietnam

Telegram Channel:

https://t.me/huobivietnam_thongbao

Discord:

https://discord.gg/huobi

HTX có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và HTX không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên HTX. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.