Hoàn thành Nâng cấp Hệ thống Khớp lệnh Huobi Futures

Kính gửi người dùng Huobi,

Chúng tôi rất vui thông báo rằng nâng cấp hệ thống khớp lệnh Huobi đã thực hiện lúc 08:00 - 12:00 (UTC+7) ngày 14 tháng 2 năm 2023 đã hoàn thành.

Dịch vụ hiện đã khôi phục và bạn có thể tiếp tục sử dụng Hợp đồng Tương lai Coin-M, Hợp đồng Tương lai USDT-M API, và Copy Trading.

Do thời gian tạm ngưng kéo dài, đóng lệnh và vị thế không thể thực hiện trong quá trình bảo trì dịch vụ. Huobi sẽ cung cấp thời gian bảo vệ 20 phút trước khi tiếp tục giao dịch bình thường. Người dùng có thể hủy lệnh, và thêm tiền ký quỹ, nhưng hệ thống khớp lệnh vẫn đóng. Khi thời gian bảo vệ kết thúc, hệ thống sẽ trở lại giao dịch bình thường.

Cảm ơn bạn đã ủng hộ và thấu hiểu.

 

Huobi

Ngày 14 tháng 2 năm 2023

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng Huobi (iOS/Android)

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://twitter.com/HuobiGlobal

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/huobiglobalofficialvietnam

Telegram Channel:

https://t.me/huobivietnam_thongbao

Discord:

https://discord.gg/huobi

Huobi có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và Huobi không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên Huobi. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.