Khuyến mãi Huobi Loans: Tận hưởng Cho vay 0% Lãi suất Giờ đầu tiên trong Thời gian Giới hạn

Kính gửi người dùng Huobi,

Huobi Loans đang ra mắt chương trình khuyến mãi giới hạn thời gian, trong đó người dùng mới sử dụng Huobi Loans có thể tận hưởng cho vay 0% lãi suất trong giờ đầu tiên. Sự kiện này chỉ diễn ra trong 4 ngày, hãy tham gia sự kiện ngay!

 

Thời gian Sự kiện: 19:00 (UTC+7) ngày 5 tháng 12 năm 2022 – 19:00 (UTC+7) ngày 13 tháng 12 năm 2022

Làm thế nào để tham gia: Bấm vào liên kết dưới đây để truy cập Huobi Loans.

Trang web

Ứng dụng

Hướng dẫn Người dùng cho Khoản vay Tiền kỹ thuật số

Quy tắc:

  • Người dùng mới của Huobi Loans có đăng ký vay đầu tiên từ 500 USDT trở lên có thể hưởng 0% lãi suất trong giờ đầu tiên.
  • Chỉ vay đầu tiên với mỗi người tham gia mới được hưởng ưu đãi vay 0% lãi suất giờ đầu tiên. Tiền lãi sẽ tự động khấu trừ trong quá trình thanh toán tiền lãi và sẽ không tính vào số lãi phải trả cuối cùng. Lãi suất cho đăng ký vay khác sẽ tính theo mức thông thường.

 

Điều khoản & Điều kiện:

  • Người dùng cần hoàn thành xác minh KYC để tham gia sự kiện.
  • Do yêu cầu tuân thủ của địa phương, người dùng từ một số quốc gia và lãnh thổ không đủ điều kiện tham gia sự kiện. Vui lòng tham khảo chi tiết Thỏa thuận Người dùng Huobi.
  • Market maker không đủ điều kiện để tham gia sự kiện.

 

Nội dung trên chỉ mang tính chất cung cấp thông tin. Huobi không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo đối với bất kỳ tài sản kỹ thuật, sản phẩm hoặc quảng cáo trên Huobi.

 

Nhắc nhở Rủi ro: Giao dịch tài sản kỹ thuật số và công cụ phái sinh tài sản kỹ thuật số có rủi ro cao do biến động giá. Vui lòng hiểu đầy đủ tất cả rủi ro và thận trọng đưa ra quyết định trước khi giao dịch. Vui lòng đọc chi tiết Nhắc nhở Rủi ro của chúng tôi. Huobi sẽ không chịu trách nhiệm về khoản lỗ giao dịch của bạn.

 

Huobi

Ngày 5 tháng 12 năm 2022

 

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng Huobi (iOS/Android)

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://twitter.com/HuobiGlobal

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/huobiglobalofficialvietnam

Telegram Channel:

https://t.me/huobivietnam_thongbao

Discord:

https://discord.gg/huobi

Huobi có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và Huobi không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên Huobi. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.