Huobi Global Mở Giao dịch với PGALA lúc 11:00 (UTC+7) ngày 5 tháng 11

PGALA/USDT
--
--

Kính gửi người dùng Huobi,

Huobi Global sẽ mở giao dịch giao ngay PGALA (PGALA/USDT) lúc 11:00 (UTC+7) ngày 5 tháng 11.

Giới thiệu tài sản kĩ thuật số>>>

 

Từ khi PGALA được niêm yết, Huobi sẽ sử dụng phí giao dịch thực tế nhận được từ giao dịch giao ngay cho cặp giao dịch PGALA/USDT để mua lại PGALA trên thị trường thứ cấp mỗi ngày. Địa chỉ đốt PGALA được cung cấp bởi Huobi, PGALA được mua lại từ những thị trường thứ cấp sẽ chuyển đến địa chỉ này để đốt mỗi ngày.

 

Nhắc nhở: Nếu không có lệnh nào trên sổ lệnh trong khoảng 90% - 110% giá gần nhất, tất cả lệnh Thị trường mới được đặt để mua/bán sẽ tự động hủy để tránh trượt giá. Hãy đảm bảo rằng bạn đã thực hiện đầy đủ đánh giá rủi ro khi giao dịch những token mới niêm yết, vì chúng thường chịu sự biến động giá cao.

 

Giao dịch Bot sử dụng những chiến lược số lượng mua thấp và bán cao lặp đi lặp lại trong điều kiện thị trường biến động. Thân thiện với người mới bắt đầu, ít rủi ro và với hạn chế mức rút, có thể tự động đặt lệnh 24/7 dựa trên những thông số đặt trước.

Tìm hiểu thêm về Giao dịch Bot >>>

 

Cảm ơn bạn đã ủng hộ!

 

Huobi Global

Ngày 5 tháng 11 năm 2022