Huobi Global Cập nhật Hệ số Điều chỉnh Giao dịch Ký quỹ Chéo OMG

Kính gửi Người dùng Huobi Global,

Huobi Global sẽ cập nhật hệ số điều chỉnh giao dịch ký quỹ chéo OMG vào 09:00 (UTC+7) ngày 28 tháng 9 năm 2022. Hệ số điều chỉnh mới có hiệu lực từ 09:00 (UTC+7) ngày 28 tháng 9 năm 2022.

Chi tiết cập nhật như sau:

Hệ số Điều chỉnh Ký quỹ

Trước Cập nhật

Sau Cập nhật

0,8

0,7

 

Nhắc nhở Rủi ro:

Hệ số điều chỉnh ký quỹ đề cập đến yếu tố sử dụng để chuyển token thế chấp sang giá thị trường khi tính toán số lượng ký quỹ. Token cần nhân với hệ số này khi chúng được sử dụng làm tài sản thế chấp. Vui lòng lưu ý rằng số lượng ký quỹ sẽ giảm sau khi cập nhật.

 

Huobi Global

Ngày 23 tháng 9 năm 2022

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng Huobi Global (iOS/Android)

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://twitter.com/HuobiGlobal

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/huobiglobalofficialvietnam

Telegram Channel:

https://t.me/huobivietnam_thongbao

Discord:

https://discord.gg/huobi

Huobi Global có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và Huobi Global không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên Huobi Global. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.