Stablecoin HUSD đã phục hồi tỉ giá hối đoái

Kính gửi người dùng Huobi Global,

Đối với vấn đề thanh khoản xảy ra với HUSD hôm qua, Huobi Global xin thông báo rằng vấn đề này đã được xử lý, nhờ liên lạc và tích cực phối hợp từ chúng tôi với Stable Universe Limited, công ty phát hành HUSD. Chúng tôi chân thành xin lỗi vì bất kỳ bất tiện đã gây ra cho bạn.

Tất cả tài sản HUSD của bạn có thể đổi lấy USDT, USDC hoặc bất kỳ token khác được hỗ trợ trên Huobi Global. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với Stable Universe Limited để đảm bảo tính thanh khoản.

Từ khi thành lập vào năm 2013, Huobi Global đã luôn đặt quan trọng hàng đầu vào bảo mật tài sản của người dùng. Chúng tôi kiên quyết tuân thủ nguyên tắc khi xử lý sự cố. Chúng tôi sẽ tiếp tục ưu tiên bảo mật tài sản của người dùng và cảm ơn người dùng đã ủng hộ và tin tưởng. Với sự biến động trong thị trường tiền kỹ thuật số gần đây, chúng tôi khuyên người dùng nên nhận thức những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến tiền kỹ thuật số.

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng Huobi Global (iOS/Android)

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://twitter.com/HuobiGlobal

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/huobiglobalofficialvietnam

Telegram Channel:

https://t.me/huobivietnam_thongbao

Discord:

https://discord.gg/huobi

Huobi Global có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và Huobi Global không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên Huobi Global. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.