Cảnh báo rủi ro

Vì giá cả của các tài sản mã hóa biến động mạnh, người dùng có thể thua lỗ toàn bộ hoặc một phần đáng kể giá trị của bất kỳ sản phẩm nào họ mua. Người dùng nên cân nhắc mức độ rủi ro của mình và đưa ra các quyết định cẩn trọng, sáng suốt khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tiền mã hóa nào. Huobi không đưa ra bất kỳ khuyến nghị hoặc thông cáo gì về giá trị của tài sản mã hóa khi niêm yết sản phẩm đó trên nền tảng của chúng tôi. Huobi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào mà người dùng có thể phải chịu khi giao dịch tài sản mã hóa trên Huobi.

Bất kỳ nội dung nào có trong các chương trình khuyến mãi, thông báo, biểu ngữ hoặc ấn phẩm nào khác của Huobi (sau đây gọi là "Chương trình Khuyến mãi") chỉ dành cho mục đích thông tin và không được hiểu là lời khuyên hay khuyến nghị giao dịch. Huobi không tuyên bố hoặc đảm bảo đối với bất kỳ Chương trình Khuyến mãi nào trên Huobi vì người dùng tham gia Chương trình khuyến mại dựa trên mức độ rủi ro của riêng họ. Huobi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào mà người dùng có thể phải chịu từ các hoạt động đó.

Cảnh báo này không bao gồm các rủi ro, điều khoản và điều kiện liên quan mà người dùng cần biết trước khi giao dịch tài sản kỹ thuật số trên Huobi. Vui lòng đọc Điều khoản người dùng tại

https://www.huobi.com/support/vi-vi/detail/360000298561Sau khi tham khảo, nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về việc giao dịch tài sản kỹ thuật số, vui lòng tham vấn chuyên gia cá nhân để được giải đáp.

 

Giao dịch tiện lợi cùng ứng dụng Huobi (iOS/Android)

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://twitter.com/HuobiGlobal

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalofficial/

Instagram: https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://huobiglobal.medium.com/

Telegram: https://t.me/huobiglobalofficial

Huobi có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.