Thông báo về Quan hệ Đối tác Chiến lược với Poloniex

Kính gửi người dùng Huobi,

Để tăng cường chiến lược toàn cầu hóa, Ban cố vấn Huobi đã thực hiện những thỏa thuận sau:

Huobi sẽ thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với Poloniex. Hai sàn sẽ dần dần hợp tác trong nhiều khía cạnh kinh doanh gồm phát triển hệ sinh thái HT, kết nối dự án, chia sẻ thanh khoản và tuân thủ toàn cầu - cam kết xây dựng nền tảng giao dịch hàng đầu thế giới và giành tin tưởng từ người dùng.

Từ tháng 12 năm 2022, Ban cố vấn Huobi sẽ đánh giá tất cả dự án trên Poloniex hàng tháng. Những dự án hoạt động hiệu quả nhất sẽ có cơ hội niêm yết trực tiếp trên Huobi, hưởng toàn bộ hỗ trợ từ Huobi và có quyền tiếp cận với người dùng Huobi.

Huobi luôn cam kết thúc đẩy phát triển và thịnh vượng ngành. Chúng tôi sẽ dần dần thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với những đối tác xuất sắc trong ngành trong tương lai, hãy theo dõi!

 

Huobi

Ngày 30 tháng 11 năm 2022

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng Huobi (iOS/Android)

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://twitter.com/HuobiGlobal

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/huobiglobalofficialvietnam

Telegram Channel:

https://t.me/huobivietnam_thongbao

Discord:

https://discord.gg/huobi

Huobi có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và Huobi không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên Huobi. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.