Nạp Sản phẩm USDT để Kiếm tới 8% APY và Chia sẻ 5.000 USDT

Kính gửi người dùng Huobi,

Huobi Earn đang ra mắt chương trình khuyến mãi đặc biệt cho sản phẩm USDT của chúng tôi. Chỉ cần Nạp USDT vào sản phẩm Đầu tư Tự động để kiếm tới 8% APY và nhận cơ hội chia sẻ tổng giải thưởng 5.000 USDT. Nắm lấy cơ hội kiếm thu nhập thụ động hấp dẫn ngay!

Thời gian sự kiện: 20:00 (UTC+7) ngày 26 tháng 11 năm 2022 - 20:00 (UTC+7) ngày 2 tháng 12 năm 2022

Thể lệ sự kiện:

  • Trong thời gian sự kiện, những người tham gia nạp USDT vào sản phẩm Đầu tư Tự động trên Huobi Earn không chỉ có thể kiếm tới 8% APY mà còn đủ điều kiện chia sẻ tổng giải thưởng 5.000 USDT tương ứng với số tiền nạp ròng của họ.
  • Số tiền nạp ròng tích lũy = Số tiền nạp tích lũy trong thời gian sự kiện - Số tiền quy đổi tích lũy trong thời gian sự kiện.
  • Token áp dụng: USDT (Đầu tư Tự động) Nạp ngay

Xếp hạng (số tiền nạp ròng tích lũy)

Phần thưởng bổ sung

Hạng 1

1.200 USDT

Hạng 2

800 USDT

Hạng 3

600 USDT

Hạng 3 trở xuống

Đạt số tiền nạp ròng tích lũy ≥ 5.000 USDT để chia sẻ 2.400 USDT dựa trên tỷ lệ nạp ròng của bạn.

 

Điều khoản & điều kiện:

  • Thu nhập những sản phẩm Đầu tư Tự động dao động cùng với thị trường. Thu nhập lịch sử không là dấu hiệu lợi nhuận trong tương lai. Chúng tôi không cam kết đảm bảo lãi sẽ trả dưới bất kỳ hình thức như tiền mặt, hiện vật, vốn chủ sở hữu, v.v., trong khoảng thời gian nhất định.
  • Tất cả phần thưởng sẽ chuyển vào tài khoản Giao ngay của bạn trong 14 ngày làm việc sau khi kết thúc sự kiện. Nếu bạn chưa nhận phần thưởng sau 14 ngày làm việc, vui lòng liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng trực tuyến 24/7 hoặc gửi email tới [email protected] để nhận hỗ trợ.
  • Do yêu cầu tuân thủ địa phương, người dùng từ một vài quốc gia và lãnh thổ không đủ điều kiện tham gia sự kiện. Vui lòng tham khảo Thỏa thuận Người dùng Huobi để biết chi tiết.
  • Những người tham gia bị phát hiện có liên quan đến hành vi gian lận, bao gồm nhưng không giới hạn ở hoạt động rửa tiền và thao túng nhiều tài khoản, sẽ bị loại. Huobi có quyền đóng băng những tài khoản gian lận và tịch thu lợi nhuận hoặc thu nhập gian lận.

 

Làm thế nào để tham gia:

  • Người dùng PC: Đăng nhập vào trang web Huobi > Bấm vào "Earn" trên thanh điều hướng > Bấm vào "Huobi Earn" trong menu kéo xuống.

Bấm vào đây>>>

  • Người dùng ứng dụng: Đăng nhập vào Ứng dụng Huobi của bạn > bấm vào "Huobi Earn" trên trang chủ > chọn "Đầu tư Tự động".

Bấm vào đây>>>

 

Huobi

Ngày 29 tháng 11 năm 2022

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng Huobi (iOS/Android)

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://twitter.com/HuobiGlobal

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/huobiglobalofficialvietnam

Telegram Channel:

https://t.me/huobivietnam_thongbao

Discord:

https://discord.gg/huobi

Huobi có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và Huobi không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên Huobi. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.