Quy tắc Sự kiện Trung tâm Phần thưởng

I. Nhiệm vụ:

1. Nhiệm vụ cho Người mới Bắt đầu

Bắt đầu hành trình tiền kỹ thuật số của bạn với HTX bằng cách hoàn thành Nhiệm vụ cho Người mới Bắt đầu. Nhận phần thưởng tuyệt vời sau khi hoàn thành giao dịch đầu tiên!

 1. Nhiệm vụ Đăng ký: Nhận Phiếu Hoàn tiền 2 USDT sau khi đăng ký. 
 2. Nhiệm vụ Nạp:  Giành Phiếu Hoàn tiền 5 USDT bằng cách Nạp với số lượng bất kỳ.
 3. Nhiệm vụ xác minh ID :Nhận Phiếu Hoàn tiền 2 USDT bằng cách hoàn thành xác minh KYC C1.
 4. Nhiệm vụ Giao dịch: Nhận phần thưởng tuyệt vời bằng cách hoàn thành giao dịch giao ngay hoặc giao dịch hợp đồng tương lai lần đầu tiên.

2. Nhiệm vụ Thử thách

Làm quen với HTX nhanh chóng bằng cách hoàn thành Nhiệm vụ Thử thách. Giao dịch mỗi ngày để nhận token!

 1. Thử thách Hôm nay: Nhận phần thưởng khủng bằng cách hoàn thành những thử thách trong mục này. Những nhiệm vụ sẽ tự động làm mới lúc 07:00 UTC+7 mỗi ngày.
 2. Thử thách trong Thời gian Giới hạn: Giành phần thưởng đáng kinh ngạc bằng cách thực hiện những nhiệm vụ trong mục này. Những nhiệm vụ chỉ có hiệu lực trong thời gian giới hạn, được hiển thị bằng đồng hồ đếm ngược trên trang.

3. Nhiệm vụ Kiểm tra (Check-in)

Nhận huy hiệu bằng cách kiểm tra mỗi ngày. Các huy hiệu có hiệu lực trong thời gian nhất định và sẽ bị vô hiệu khi hết hạn.

II. Phần thưởng:

 1. Tất cả phần thưởng token được chuyển vào "Phần thưởng của tôi" và có thể rút vào "Tài sản" khi giá trị đạt 20 USDT.
 2. Bạn có thể tìm thấy phần thưởng của bạn (như: phiếu, NFT, huy hiệu và tinh thể) và mô tả của chúng tại Phần thưởng của tôi. Hầu hết phần thưởng đều có thời gian giới hạn hiệu lực.

III. Trung tâm Huy hiệu:

Huy hiệu là một loại trung gian trao đổi trên Ứng dụng HTX. Người dùng có thể sử dụng huy hiệu để tham gia rút thăm may mắn và quy đổi phần thưởng.

 Cách để nhận huy hiệu

 1. Người dùng có thể nhận huy hiệu qua giao dịch giao ngay và hợp đồng tương lai, Giao dịch Bot, đăng ký hàng ngày và những hoạt động khác như PrimeBox, MegaTrade, và CandyDrop.

Cách xem và sử dụng huy hiệu

 1. Giải thưởng thu được từ Trung tâm Huy hiệu được chuyển vào Phần thưởng của tôi. Bạn có thể xem chi tiết những giải thưởng của bạn trong Phần thưởng của tôi.
 2. Huy hiệu có thể sử dụng để tham gia rút thăm may mắn và quy đổi phần thưởng trong Trung tâm Huy hiệu.
 3. Những huy hiệu chỉ có giá trị trong thời gian sự kiện mà chúng nhận, và những huy hiệu không sử dụng sẽ hết hạn và bị xóa khi kết thúc sự kiện.

IV. Điều khoản và Điều kiện:

 1. HTX có quyền loại người tham gia nếu phát hiện bất kỳ hoạt động gian lận hoặc bất thường.
 2. HTX có quyền giải thích cuối cùng đối với hình thức và phần thưởng của sự kiện.

V. Chú ý:

 1. Nhiệm vụ Nạp: Chỉ cần nạp số tiền bất kỳ vào tài khoản HTX của bạn và bạn sẽ nhận phần thưởng tương ứng.
  1. Những khoản nạp qua chuyển khoản nội bộ (như: từ tài khoản pháp định sang tài khoản giao ngay) không tính vào quá trình nhiệm vụ.
 2. Nhiệm vụ giao dịch giao ngay: Bạn sẽ nhận phần thưởng tương ứng khi đạt khối lượng giao dịch cụ thể.
  1. Không tính khối lượng giao dịch liên quan đến sử dụng thẻ tích điểm để trừ phí.
  2. Không tính khối lượng giao dịch liên quan đến sử dụng phiếu hoàn tiền.
  3. Không tính giao dịch có phí bằng không.
  4. Không tính khối lượng giao dịch từ các maker có phí âm
 3. Nhiệm vụ giao dịch hợp đồng tương lai: Bạn sẽ nhận phần thưởng tương ứng bằng cách hoàn thành khối lượng giao dịch chỉ định.
  1. Khối lượng giao dịch liên quan đến việc sử dụng phần thưởng dùng hợp đồng tương lai không tính trong tính toán khối lượng.

Câu hỏi Thường gặp:

H: Phiếu hoàn tiền là gì?

Đ: Phiếu hoàn tiền có thể sử dụng trong giao dịch giao ngay. Sau khi phiếu hoàn tiền sử dụng, phí giao dịch sẽ trả lại vào tài khoản giao ngay của bạn trước 23:59 (UTC) hôm sau dưới hình thức hoàn USDT (chuyển đổi sang USDT theo tỷ giá thời gian thực của lệnh sử dụng phiếu).

 

H: Làm cách nào để nhận phần thưởng từ Trung tâm Phần thưởng?

Đ: Phần thưởng (như: huy hiệu, tinh thể, phiếu và tiền kỹ thuật số) thu từ Trung tâm Phần thưởng được chuyển vào Phần thưởng của tôi. Bạn có thể xem chi tiết phần thưởng tại Phần thưởng của tôi.

 

H: Làm thế nào để rút phần thưởng của tôi?

Đ: Khi phần thưởng đạt đến giá trị token ít nhất 20 USDT, bạn có thể rút về "Tài sản". Vui lòng lưu ý giá trị của tiền kỹ thuật số phụ thuộc vào điều kiện thị trường.

 

 

 

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng HTX (iOS/Android)

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://twitter.com/HuobiGlobal

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/huobiglobalofficialvietnam

Telegram Channel:

https://t.me/huobivietnam_thongbao

Discord:

https://discord.gg/huobi

HTX có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và HTX không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên HTX. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.