Huobi Global Điều chỉnh Lãi suất cho Vay ký quỹ (Thử nghiệm)

Dear Valued Users,

Huobi Global sẽ điều chỉnh lãi suất vay ký quỹ (trước khi điều chỉnh: 0,0980%) từ ngày 9 tháng 8 năm 2022, để cải thiện trải nghiệm giao dịch, giảm phí giao dịch và tăng cường thanh khoản thị trường. Hệ thống lãi suất cho vay ký quỹ mới sẽ điều chỉnh từ 09:00 đến 11:00 (UTC+7) ngày 9 tháng 8 năm 2022.

Lãi suất vay ký quỹ mới như sau:

Tokens prime0 prime1 prime2 prime3 prime4 prime5 prime6 prime7 prime8 prime9 prime10 prime11
DOGE 0.0260% 0.0234% 0.0234% 0.0234% 0.0234% 0.0234% 0.0208% 0.0208% 0.0208% 0.0164% 0.0164% 0.0164%
STORJ 0.0260% 0.0234% 0.0234% 0.0234% 0.0234% 0.0234% 0.0208% 0.0208% 0.0208% 0.0164% 0.0164% 0.0164%
ADA 0.0390% 0.0351% 0.0351% 0.0351% 0.0351% 0.0351% 0.0312% 0.0312% 0.0312% 0.0246% 0.0246% 0.0246%
SOL 0.0390% 0.0351% 0.0351% 0.0351% 0.0351% 0.0351% 0.0312% 0.0312% 0.0312% 0.0246% 0.0246% 0.0246%
SAND 0.0260% 0.0234% 0.0234% 0.0234% 0.0234% 0.0234% 0.0208% 0.0208% 0.0208% 0.0164% 0.0164% 0.0164%
XRP 0.0325% 0.0293% 0.0293% 0.0293% 0.0293% 0.0293% 0.0260% 0.0260% 0.0260% 0.0205% 0.0205% 0.0205%
YFI 0.0325% 0.0293% 0.0293% 0.0293% 0.0293% 0.0293% 0.0260% 0.0260% 0.0260% 0.0205% 0.0205% 0.0205%
IRIS 0.0390% 0.0351% 0.0351% 0.0351% 0.0351% 0.0351% 0.0312% 0.0312% 0.0312% 0.0246% 0.0246% 0.0246%
LAMB 0.0390% 0.0351% 0.0351% 0.0351% 0.0351% 0.0351% 0.0312% 0.0312% 0.0312% 0.0246% 0.0246% 0.0246%
CRV 0.0390% 0.0351% 0.0351% 0.0351% 0.0351% 0.0351% 0.0312% 0.0312% 0.0312% 0.0246% 0.0246% 0.0246%
NYM 0.0260% 0.0234% 0.0234% 0.0234% 0.0234% 0.0234% 0.0208% 0.0208% 0.0208% 0.0164% 0.0164% 0.0164%
BSV 0.0260% 0.0234% 0.0234% 0.0234% 0.0234% 0.0234% 0.0208% 0.0208% 0.0208% 0.0164% 0.0164% 0.0164%
CRO 0.1950% 0.1755% 0.1755% 0.1755% 0.1755% 0.1755% 0.1560% 0.1560% 0.1560% 0.1229% 0.1229% 0.1229%
BCH 0.1950% 0.1755% 0.1755% 0.1755% 0.1755% 0.1755% 0.1560% 0.1560% 0.1560% 0.1229% 0.1229% 0.1229%
WAVES 0.1950% 0.1755% 0.1755% 0.1755% 0.1755% 0.1755% 0.1560% 0.1560% 0.1560% 0.1229% 0.1229% 0.1229%
EGLD 0.0650% 0.0585% 0.0585% 0.0585% 0.0585% 0.0585% 0.0520% 0.0520% 0.0520% 0.0410% 0.0410% 0.0410%
THETA 0.0780% 0.0702% 0.0702% 0.0702% 0.0702% 0.0702% 0.0624% 0.0624% 0.0624% 0.0491% 0.0491% 0.0491%
ALGO 0.0780% 0.0702% 0.0702% 0.0702% 0.0702% 0.0702% 0.0624% 0.0624% 0.0624% 0.0491% 0.0491% 0.0491%
1INCH 0.0260% 0.0234% 0.0234% 0.0234% 0.0234% 0.0234% 0.0208% 0.0208% 0.0208% 0.0164% 0.0164% 0.0164%
GARI 0.0390% 0.0351% 0.0351% 0.0351% 0.0351% 0.0351% 0.0312% 0.0312% 0.0312% 0.0246% 0.0246% 0.0246%
ATOM 0.0390% 0.0351% 0.0351% 0.0351% 0.0351% 0.0351% 0.0312% 0.0312% 0.0312% 0.0246% 0.0246% 0.0246%
SHIB 0.0260% 0.0234% 0.0234% 0.0234% 0.0234% 0.0234% 0.0208% 0.0208% 0.0208% 0.0164% 0.0164% 0.0164%
FLOW 0.0260% 0.0234% 0.0234% 0.0234% 0.0234% 0.0234% 0.0208% 0.0208% 0.0208% 0.0164% 0.0164% 0.0164%
COMP 0.0780% 0.0702% 0.0702% 0.0702% 0.0702% 0.0702% 0.0624% 0.0624% 0.0624% 0.0491% 0.0491% 0.0491%
ICP 0.0260% 0.0234% 0.0234% 0.0234% 0.0234% 0.0234% 0.0208% 0.0208% 0.0208% 0.0164% 0.0164% 0.0164%
RSR 0.0650% 0.0585% 0.0585% 0.0585% 0.0585% 0.0585% 0.0520% 0.0520% 0.0520% 0.0410% 0.0410% 0.0410%
YFII 0.0260% 0.0234% 0.0234% 0.0234% 0.0234% 0.0234% 0.0208% 0.0208% 0.0208% 0.0164% 0.0164% 0.0164%
RUFF 0.0650% 0.0585% 0.0585% 0.0585% 0.0585% 0.0585% 0.0520% 0.0520% 0.0520% 0.0410% 0.0410% 0.0410%
BNB 0.3900% 0.3510% 0.3510% 0.3510% 0.3510% 0.3510% 0.3120% 0.3120% 0.3120% 0.2457% 0.2457% 0.2457%
NEAR 0.0650% 0.0585% 0.0585% 0.0585% 0.0585% 0.0585% 0.0520% 0.0520% 0.0520% 0.0410% 0.0410% 0.0410%
PEOPLE 0.0260% 0.0234% 0.0234% 0.0234% 0.0234% 0.0234% 0.0208% 0.0208% 0.0208% 0.0164% 0.0164% 0.0164%
MATIC 0.0520% 0.0468% 0.0468% 0.0468% 0.0468% 0.0468% 0.0416% 0.0416% 0.0416% 0.0328% 0.0328% 0.0328%
ZIL 0.0260% 0.0234% 0.0234% 0.0234% 0.0234% 0.0234% 0.0208% 0.0208% 0.0208% 0.0164% 0.0164% 0.0164%
AXS 0.3900% 0.3510% 0.3510% 0.3510% 0.3510% 0.3510% 0.3120% 0.3120% 0.3120% 0.2457% 0.2457% 0.2457%
BAND 0.0260% 0.0234% 0.0234% 0.0234% 0.0234% 0.0234% 0.0208% 0.0208% 0.0208% 0.0164% 0.0164% 0.0164%
JST 0.0260% 0.0234% 0.0234% 0.0234% 0.0234% 0.0234% 0.0208% 0.0208% 0.0208% 0.0164% 0.0164% 0.0164%
REN 0.0260% 0.0234% 0.0234% 0.0234% 0.0234% 0.0234% 0.0208% 0.0208% 0.0208% 0.0164% 0.0164% 0.0164%
GLMR 0.0260% 0.0234% 0.0234% 0.0234% 0.0234% 0.0234% 0.0208% 0.0208% 0.0208% 0.0164% 0.0164% 0.0164%
XCN 0.0260% 0.0234% 0.0234% 0.0234% 0.0234% 0.0234% 0.0208% 0.0208% 0.0208% 0.0164% 0.0164% 0.0164%
AAVE 0.1300% 0.1170% 0.1170% 0.1170% 0.1170% 0.1170% 0.1040% 0.1040% 0.1040% 0.0819% 0.0819% 0.0819%
ZEN 0.0154% 0.0139% 0.0139% 0.0139% 0.0139% 0.0139% 0.0123% 0.0123% 0.0123% 0.0097% 0.0097% 0.0097%
ANT 0.0154% 0.0139% 0.0139% 0.0139% 0.0139% 0.0139% 0.0123% 0.0123% 0.0123% 0.0097% 0.0097% 0.0097%
FTM 0.0260% 0.0234% 0.0234% 0.0234% 0.0234% 0.0234% 0.0208% 0.0208% 0.0208% 0.0164% 0.0164% 0.0164%
FTT 0.0260% 0.0234% 0.0234% 0.0234% 0.0234% 0.0234% 0.0208% 0.0208% 0.0208% 0.0164% 0.0164% 0.0164%
XTZ 0.0260% 0.0234% 0.0234% 0.0234% 0.0234% 0.0234% 0.0208% 0.0208% 0.0208% 0.0164% 0.0164% 0.0164%
OMG 0.0260% 0.0234% 0.0234% 0.0234% 0.0234% 0.0234% 0.0208% 0.0208% 0.0208% 0.0164% 0.0164% 0.0164%
UNI 0.0260% 0.0234% 0.0234% 0.0234% 0.0234% 0.0234% 0.0208% 0.0208% 0.0208% 0.0164% 0.0164% 0.0164%
NEO 0.0260% 0.0234% 0.0234% 0.0234% 0.0234% 0.0234% 0.0208% 0.0208% 0.0208% 0.0164% 0.0164% 0.0164%
ELA 0.0260% 0.0234% 0.0234% 0.0234% 0.0234% 0.0234% 0.0208% 0.0208% 0.0208% 0.0164% 0.0164% 0.0164%
CELO 0.0260% 0.0234% 0.0234% 0.0234% 0.0234% 0.0234% 0.0208% 0.0208% 0.0208% 0.0164% 0.0164% 0.0164%
LTC 0.0260% 0.0234% 0.0234% 0.0234% 0.0234% 0.0234% 0.0208% 0.0208% 0.0208% 0.0164% 0.0164% 0.0164%
ETH 0.0098% 0.0088% 0.0088% 0.0088% 0.0088% 0.0088% 0.0078% 0.0078% 0.0078% 0.0062% 0.0062% 0.0062%
GRT 0.0650% 0.0585% 0.0585% 0.0585% 0.0585% 0.0585% 0.0520% 0.0520% 0.0520% 0.0410% 0.0410% 0.0410%
DOT 0.0325% 0.0293% 0.0293% 0.0293% 0.0293% 0.0293% 0.0260% 0.0260% 0.0260% 0.0205% 0.0205% 0.0205%
DYDX 0.1170% 0.1053% 0.1053% 0.1053% 0.1053% 0.1053% 0.0936% 0.0936% 0.0936% 0.0737% 0.0737% 0.0737%
ONE 0.1170% 0.1053% 0.1053% 0.1053% 0.1053% 0.1053% 0.0936% 0.0936% 0.0936% 0.0737% 0.0737% 0.0737%
GALA 0.0390% 0.0351% 0.0351% 0.0351% 0.0351% 0.0351% 0.0312% 0.0312% 0.0312% 0.0246% 0.0246% 0.0246%
HSR 0.0390% 0.0351% 0.0351% 0.0351% 0.0351% 0.0351% 0.0312% 0.0312% 0.0312% 0.0246% 0.0246% 0.0246%
DTA 0.0390% 0.0351% 0.0351% 0.0351% 0.0351% 0.0351% 0.0312% 0.0312% 0.0312% 0.0246% 0.0246% 0.0246%
BTM 0.0390% 0.0351% 0.0351% 0.0351% 0.0351% 0.0351% 0.0312% 0.0312% 0.0312% 0.0246% 0.0246% 0.0246%
BTT 0.0390% 0.0351% 0.0351% 0.0351% 0.0351% 0.0351% 0.0312% 0.0312% 0.0312% 0.0246% 0.0246% 0.0246%
BAT 0.0260% 0.0234% 0.0234% 0.0234% 0.0234% 0.0234% 0.0208% 0.0208% 0.0208% 0.0164% 0.0164% 0.0164%
FIL 0.0325% 0.0293% 0.0293% 0.0293% 0.0293% 0.0293% 0.0260% 0.0260% 0.0260% 0.0205% 0.0205% 0.0205%
ELF 0.0520% 0.0468% 0.0468% 0.0468% 0.0468% 0.0468% 0.0416% 0.0416% 0.0416% 0.0328% 0.0328% 0.0328%
DASH 0.0260% 0.0234% 0.0234% 0.0234% 0.0234% 0.0234% 0.0208% 0.0208% 0.0208% 0.0164% 0.0164% 0.0164%
ZRX 0.0260% 0.0234% 0.0234% 0.0234% 0.0234% 0.0234% 0.0208% 0.0208% 0.0208% 0.0164% 0.0164% 0.0164%
IOST 0.0260% 0.0234% 0.0234% 0.0234% 0.0234% 0.0234% 0.0208% 0.0208% 0.0208% 0.0164% 0.0164% 0.0164%
ETC 0.0650% 0.0585% 0.0585% 0.0585% 0.0585% 0.0585% 0.0520% 0.0520% 0.0520% 0.0410% 0.0410% 0.0410%
QTUM 0.0260% 0.0234% 0.0234% 0.0234% 0.0234% 0.0234% 0.0208% 0.0208% 0.0208% 0.0164% 0.0164% 0.0164%
HT 0.3900% 0.3510% 0.3510% 0.3510% 0.3510% 0.3510% 0.3120% 0.3120% 0.3120% 0.2457% 0.2457% 0.2457%
VET 0.0260% 0.0234% 0.0234% 0.0234% 0.0234% 0.0234% 0.0208% 0.0208% 0.0208% 0.0164% 0.0164% 0.0164%
BTC 0.0098% 0.0088% 0.0088% 0.0088% 0.0088% 0.0088% 0.0078% 0.0078% 0.0078% 0.0062% 0.0062% 0.0062%
EOS 0.0260% 0.0234% 0.0234% 0.0234% 0.0234% 0.0234% 0.0208% 0.0208% 0.0208% 0.0164% 0.0164% 0.0164%
ZEC 0.0325% 0.0293% 0.0293% 0.0293% 0.0293% 0.0293% 0.0260% 0.0260% 0.0260% 0.0205% 0.0205% 0.0205%
LINK 0.0325% 0.0293% 0.0293% 0.0293% 0.0293% 0.0293% 0.0260% 0.0260% 0.0260% 0.0205% 0.0205% 0.0205%
LOOKS 0.0325% 0.0293% 0.0293% 0.0293% 0.0293% 0.0293% 0.0260% 0.0260% 0.0260% 0.0205% 0.0205% 0.0205%
KSM 0.1040% 0.0936% 0.0936% 0.0936% 0.0936% 0.0936% 0.0832% 0.0832% 0.0832% 0.0655% 0.0655% 0.0655%
AVAX 0.1040% 0.0936% 0.0936% 0.0936% 0.0936% 0.0936% 0.0832% 0.0832% 0.0832% 0.0655% 0.0655% 0.0655%
XMR 0.1040% 0.0936% 0.0936% 0.0936% 0.0936% 0.0936% 0.0832% 0.0832% 0.0832% 0.0655% 0.0655% 0.0655%
SUSHI 0.0260% 0.0234% 0.0234% 0.0234% 0.0234% 0.0234% 0.0208% 0.0208% 0.0208% 0.0164% 0.0164% 0.0164%
XLM 0.0154% 0.0139% 0.0139% 0.0139% 0.0139% 0.0139% 0.0123% 0.0123% 0.0123% 0.0097% 0.0097% 0.0097%
ALICE 0.0260% 0.0234% 0.0234% 0.0234% 0.0234% 0.0234% 0.0208% 0.0208% 0.0208% 0.0164% 0.0164% 0.0164%
MANA 0.0390% 0.0351% 0.0351% 0.0351% 0.0351% 0.0351% 0.0312% 0.0312% 0.0312% 0.0246% 0.0246% 0.0246%
TRX 0.1950% 0.1755% 0.1755% 0.1755% 0.1755% 0.1755% 0.1560% 0.1560% 0.1560% 0.1229% 0.1229% 0.1229%
NEST 0.0325% 0.0293% 0.0293% 0.0293% 0.0293% 0.0293% 0.0260% 0.0260% 0.0260% 0.0205% 0.0205% 0.0205%
ONT 0.0520% 0.0468% 0.0468% 0.0468% 0.0468% 0.0468% 0.0416% 0.0416% 0.0416% 0.0328% 0.0328% 0.0328%
USDT 0.0098% 0.0088% 0.0088% 0.0088% 0.0088% 0.0088% 0.0078% 0.0078% 0.0078% 0.0062% 0.0062% 0.0062%

 

Huobi Global

Ngày 8 tháng 8 năm 2022

 

Trade on the go with Huobi Global App (iOS/Android)

Find us on

Twitter: https://twitter.com/HuobiGlobal

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalofficial/

Instagram: https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/huobiglobalofficial

https://t.me/HuobiGlobal_zw

https://t.me/HuobiFutures_en

Discord:

https://discord.gg/huobi

Huobi Global reserves the right in its sole discretion to amend or change or cancel this announcement at any time and for any reasons without prior notice. The above is for information purposes only and Huobi Global makes no recommendations or guarantees in respect of any digital asset, product, or promotion on Huobi Global. Prices of digital assets are highly volatile and trading digital assets involves risk. Please read our Risk Reminder text here.