Huobi Global ngừng giao dịch APPC

Kính gửi người dùng,

Là một phần trong nỗ lực không ngừng của chúng tôi nhằm phát triển ngành công nghiệp blockchain và bảo vệ quyền của người dùng, Huobi Global sẽ ngừng giao dịch đối với APPC và xóa APPC vào lúc 15:00 (UTC+7) vào ngày 21 tháng 1 năm 2022. Việc hủy niêm yết APPC tiếp tục theo Điều 17 (2) của Quy tắc quản lý token toàn cầu của Huobi.

 

Xin lưu ý:

1. Gửi tiền cho APPC đã bị tạm ngừng, tuy nhiên dịch vụ rút tiền hiện vẫn khả dụng.

2. Vui lòng hủy bỏ mọi đơn đặt lệnh đang mở cho APPC một cách sớm nhất.

3. Mọi lệnh mở cho APPC sẽ tự động bị hủy sau khi hủy niêm yết và các tài sản kỹ thuật số có liên quan sẽ được gửi đến tài khoản Exchange của bạn.

4. Nếu bạn không thể thấy số dư APPC của mình, vui lòng bỏ nhấp vào tùy chọn “ẩn số dư nhỏ” trong tài khoản Exchange của bạn.

 

Cảm ơn bạn đã hỗ trợ và hiểu biết của bạn.

 

Huobi Global

14 tháng 1 năm 2022

 

Tải ứng dụng: Nhấp vào đây để tải ứng dụng cho iOS hoặc Android

Tìm chúng tôi trên:

Twitter: https://twitter.com/HuobiGlobal

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalofficial/

Instagram: https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/huobiglobalofficial

https://t.me/huobiglobalofficialvietnam

Huobi Global có toàn quyền thay đổi, điều chỉnh hay hủy thông báo này bất kỳ lúc nào, vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.