Thông báo thời gian đóng các tài khoản giao dịch Margin và ETPs của người dùng Trung Quốc

Người dùng thân mến,

Nhằm củng cố cam kết của Huobi Global đối với các chính sách tuân thủ tại địa phương, chúng tôi sẽ tiến hành đóng các tài khoản người dùng ở Trung Quốc Đại lục, đồng thời đảm bảo an toàn cho tài sản của người dùng. 

 

Vui lòng xem các mốc thời gian (dự kiến) sau đối với giao dịch Margin và ETP:

 

1. Giao dịch Margin

  • Huobi Global sẽ ngừng dịch vụ vay Cross/Isolated Margin cho người dùng Trung Quốc đại lục vào lúc 15:00, 08 tháng 10 (UTC+7).
  • Đối với người dùng Trung Quốc đại lục, Huobi Global sẽ ngừng dịch vụ vay Cross/Isolated Margin trading/transfer vào lúc 10:00, 20 tháng 10 (UTC+7). Vào thời điểm đó, các đơn hàng đang chờ xử lý sẽ bị hủy theo các giai đoạn khác nhau, và hoàn trả bắt buộc sẽ được kích hoạt nếu người dùng không trả lại tài sản đã vay. Các tài sản còn lại sẽ được chuyển vào tài khoản Exchange trong vòng 48 giờ sau thời điểm này. 

 

Chúng tôi đặc biệt khuyến nghị người dùng nên hoàn trả tài sản đã vay một cách kịp thời để tránh bất kỳ tổn thất nào gây ra bởi việc hoàn trả bắt buộc. Người dùng từ các quốc gia hoặc khu vực không bị hạn chế khác sẽ không bị ảnh hưởng. 

 

2. Giao dịch ETP 

  • Đối với người dùng Trung Quốc Đại lục, Huobi Global sẽ ngừng dịch vụ đăng ký ETP vào lúc 15:00, 08 tháng 10 (UTC+7), trong khi vẫn cho phép các dịch vụ mua, bán và đổi quà cho tất cả khách hàng toàn cầu.
  • Huobi Global sẽ ngừng giao dịch ETP với tất cả người dùng vào lúc 10:00, 13 tháng 10 (UTC+7). Tài sản ETP thuộc về người dùng Trung Quốc sẽ được chuyển sang USDT với mức giá ròng trung bình được chỉ định vào 09:00 - 10:00, 13 tháng 10 (UTC+7) trước khi tạm ngừng dịch vụ. Những tài sản này sẽ được chuyển vào tài khoản Exchange của người dùng trong vòng 14 ngày sau khi chúng tôi mua lại ETP của họ. Giá trị ròng trung bình sẽ được tính dựa trên giá đóng cửa, tính đến phút gần nhất.

Lưu ý: 

  • Chúng tôi khuyến nghị người dùng Trung Quốc mua lại cổ phiếu ETP của họ trước để tránh bất kỳ rủi ro nào do biến động giá gây ra, trước khi giao dịch ngừng giao dịch. Các nhà giao dịch ETP khác từ các quốc gia hoặc khu vực không bị hạn chế sẽ không bị ảnh hưởng.
  • Huobi Global sẽ tiếp tục giao dịch ETP sau khi hoàn tất quá trình ngừng hoạt động. Thời gian hoạt động lại cụ thể sẽ được thông báo sau. Người dùng ở các quốc gia / khu vực không bị hạn chế nên đánh giá trước rủi ro vị thế của họ để tránh bị thiệt hại do biến động thị trường dữ dội trong thời gian tạm ngưng và bạn nên giao dịch hoặc mua lại cổ phiếu ETP hiện có của mình trước. 
  • “Người dùng Trung Quốc đại lục” ở trên đề cập đến những người dùng được xác thực là công dân Trung Quốc đại lục trên Huobi Global. Huobi Global sẽ đánh giá những người dùng chưa thực hiện Xác minh ID theo quốc tịch đăng ký của họ. Lịch trình ở trên là dự kiến và chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn nếu có bất kỳ thay đổi nào. 

 

Cảm ơn sự ủng hộ của bạn!

 

Huobi Global

02 tháng 10, 2021

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng Huobi Global (iOS/Android)

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://twitter.com/HuobiGlobal

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/huobiglobalofficialvietnam

Telegram Channel:

https://t.me/huobivietnam_thongbao

Huobi Global có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và Huobi Global không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên Huobi Global. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.