Giao dịch Hợp đồng hoán đổi CSPR & ICP và chia sẻ 50.000USDT!

CSPR Hoán đổi/USDT
--
--
ICP Hoán đổi/USD
--
--

Để kỷ niệm việc triển khai giao dịch hoán đổi ký quỹ CSPR USDT và giao dịch hoán đổi giao dịch ký quỹ ICP Coin, HTX Futures đã ra mắt chương trình “Giao dịch Hợp đồng hoán đổi CSPR & ICP để chia sẻ 50.000USDT!” các hoạt động để thưởng cho người dùng HTX.

 

Thời gian: 13:00 ngày 14 tháng 5 năm 2021 – 13:00 ngày 21 tháng 5 năm 2021 (UTC+7)

Form đăng ký: https://su-8093e18f196b3d42.jinshuju.com/f/HBenpi

Các Hợp đồng hoán đổi sau: Hợp đồng hoán đổi CSPR ký quỹ USDT, Hợp đồng hoán đổi ký quỹ của ICP bằng Coin và bằng USDT;

Hoạt động 1: 20.000USDT chỉ dành cho người dùng lần đầu

Trong thời gian diễn ra sự kiện, người dùng kích hoạt giao dịch hoán đổi ký quỹ HTX Coin / USDT có thể hoàn thành các nhiệm vụ dưới đây để giành được 5 USDT mỗi người;

Bước 1. Đăng ký và giao dịch các Hợp đồng hoán đổi được chỉ định với khối lượng giao dịch tích lũy 1,000USDT (USDT: USD = 1: 1);

Bước 2. Tải lên ảnh chụp màn hình của người đăng được chia sẻ;

Tổng giải thưởng chỉ có 20.000USDT! Ai đến trước có trước.

Hoạt động 2: Giao dịch và tham gia trò chơi đoán để giành 30.000USDT

Trong khi đó, người dùng có khối lượng giao dịch tích lũy của các giao dịch Hợp đồng hoán đổi được chỉ định không dưới 2.000 USDT (USDT: USD = 1: 1) có thể tham gia dự đoán số may mắn bằng cách điền một chữ số (từ 0 đến 9) vào biểu mẫu đăng ký.

Form đăng ký : https://su-8093e18f196b3d42.jinshuju.com/f/HBenpi

Theo "Quy tắc trò chơi đoán số may mắn", con số may mắn được lấy từ chữ số cuối cùng của giá trị băm khối HECO cuối cùng vào lúc 11:00 chiều ngày 21 tháng 5 năm 2021 (UTC+7). Người dùng may mắn đoán đúng có thể chia đều 20.000USDT và những người dùng còn lại có thể chia đều 10.000USDT.

Vui lòng tham khảo “Quy tắc trò chơi đoán số may mắn” dựa trên giá trị băm khối HECO.

Điều khoản và điều kiện:

1. Các tài khoản phụ bị loại trừ khỏi hoạt động này;

2. Phần thưởng sẽ được chuyển đến tài khoản Hợp đồng hoán đổi ICP/USDT của người dùng trong vòng 7 ngày làm việc sau khi hoạt động kết thúc. Nếu tài khoản người dùng chưa được kích hoạt trước khi kết thúc hoạt động này, những tài khoản đó sẽ được coi là đã từ bỏ phần thưởng;

3. Chỉ những người dùng đăng ký mới được coi là đủ điều kiện tham gia sự kiện, trong khi những người khác không thể; Form Đăng ký: https://su-8093e18f196b3d42.jinshuju.com/f/HBenpi;

4. Người dùng có thể tham gia một trong hai hoạt động hoặc cả hai cùng một lúc. Khi các yêu cầu được đáp ứng, người dùng đủ điều kiện nhận phần thưởng;

5. HTX Futures sẽ thực hiện quyền tước tư cách đối với người dùng với bất kỳ hành vi độc hại nào;

6. HTX Futures bảo lưu quyền giải thích cuối cùng đối với sự kiện này.

Cảnh báo rủi ro: Các công cụ phái sinh tài sản kỹ thuật số là các sản phẩm đầu tư sáng tạo với sự biến động giá đáng kể. Giao dịch các tài sản kỹ thuật số phái sinh có mức độ rủi ro cao. Hãy đánh giá khả năng đầu tư của bạn một cách hợp lý và đưa ra quyết định của bạn một cách thận trọng; HTX Futures không chịu trách nhiệm về bất kỳ hành vi giao dịch nào dẫn đến tổn thất trực tiếp hoặc gián tiếp. HTX Futures có quyền sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ thông báo bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.