Thời gian trải nghiệm ký quỹ chéo đã kết thúc và chính thức ra mắt trên Huobi Global

Người dùng kính mến!

Giai đoạn thử nghiệm công khai của phiên bản ký quỹ chéo của Huobi Global đã kết thúc vào lúc 15:00 ngày 17 tháng 9 năm 2019 và đã chính thức có sẵn cho tất cả người dùng. Vào thời điểm đó, Huobi Global sẽ cung cấp cho bạn hai loại sản phẩm ký quỹ sau:

Ký quỹ chéo: Giao dịch ký quỹ chéo cho phép tất cả số dư khả dụng trong tài khoản được sử dụng làm ký quỹ, để tránh bị thanh lý.

Ký quỹ độc lập: Ký quỹ riêng biệt là từ một tài khoản ký quỹ riêng chỉ dành riêng cho một vị trí, tách biệt với các vị trí khác. Trong trường hợp tỷ lệ biến động và ký quỹ cao, số dư sẽ không bị ảnh hưởng.

Hướng dẫn vận hành: Người dùng có thể chuyển đổi chế độ ký quỹ chéo / tiền lãi tại trang giao dịch của Huobi Global theo sở thích rủi ro cá nhân. Hiện tại, chỉ có kết thúc web được hỗ trợ.

Về ký quỹ chéo

  1. Chế độ ký quỹ: Biên độ của ký quỹ toàn vị trí (Ký quỹ chéo) là tỷ lệ ký quỹ chung cho tất cả các vị trí và được hỗ trợ bởi tổng số dư của tài khoản ký quỹ.
  2. Các cặp giao dịch mở: hiện hỗ trợ BTC / USDT, ETH / USDT, LTC / USDT, BCH / USDT, EOS / USDT, XRP / USDT, ETH / BTC, LTC / BTC, BCH / BTC, EOS / BTC và XRP / BTC.
  3. Tiền ký quỹ (cho vay): BTC, ETH, LTC, BCH, EOS, XRP và USDT.
  4. Cho vay nhiều lần: 3 lần
  5. Lãi suất ký quỹ: Lãi suất 0,098% hàng ngày (lãi hàng giờ, hỗ trợ khấu trừ thẻ điểm)

Tài liệu liên quan:

Quy tắc giao dịch ký quỹ chéo

Sự khác biệt giữa Ký quỹ chéo so với Ký quỹ độc lập

Nhắc nhở: Hoạt động hợp lý của giao dịch ký quỹ có thể đạt được mức tiền lớn bằng đầu tư và nhân đôi lợi nhuận của bạn. Nhưng đồng thời, bạn phải cũng có thể phải chịu những rủi ro nhân đôi. Do sự biến động lớn về giá của tài sản kỹ thuật số, vui lòng đảm bảo hiểu đầy đủ rủi ro của giao dịch ký quỹ và thận trọng với các quyết định của bạn.

 

Huobi Global

Ngày 17 tháng 9 năm 2019