Huobi hiện hỗ trợ hai (2) loại sản phẩm Ký quỹ, Ký quỹ chéo và Ký quỹ riêng.

  1. Ký quỹ chéo là tỷ lệ ký quỹ được chia sẻ trên vị thế mở, sử dụng toàn bộ số tiền trong Số dư khả dụng, do đó giảm rủi ro thanh lý cho vị thế thua lỗ. Bất kỳ PNL thực hiện từ các vị trí khác đều có thể hỗ trợ thêm tiền ký quỹ vào vị thế thua lỗ.
  2. Ký quỹ riêng biệt là ký quỹ riêng được đặt riêng cho một vị trí ký quỹ xuất sắc, với số tiền ký quỹ cố định. Nếu số tiền ký quỹ không đủ để hỗ trợ tổn thất, vị trí sẽ bị buộc phải thanh lý. Như vậy, phương thức ký quỹ này có rủi ro thanh lý cao hơn, nhưng tổn thất được giới hạn ở một số tiền ký quỹ cố định và không phải toàn bộ tài khoản.

Sử dụng được khuyến cáo

Để kết luận, Cross Margin cung cấp cho các nhà giao dịch kinh doanh và ký quỹ có kinh nghiệm với một công cụ tinh vi hơn để quản lý các vị thế mở của họ và giảm rủi ro thanh lý.

Ký quỹ riêng biệt được khuyến nghị cho người dùng chưa quen với Giao dịch ký quỹ.

Nhắc nhở rủi ro: Đầu tư vào tài sản kỹ thuật số đi kèm với rủi ro cao do biến động giá rất lớn. Trước khi giao dịch, vui lòng hiểu biết đầy đủ về tất cả các rủi ro khi đầu tư vào tài sản kỹ thuật số và thận trọng với các quyết định đầu tư của bạn.