Nhắc nhở rủi ro về biến động giá gần đây và sự cường điệu của " Model Coins "

Người dùng Huobi kính mến!

Gần đây, giá coin đã biến động rất lớn. Và đã xuất hiện sự cường điệu của " Model Coins " trên thị trường. Huobi Global đã bắt đầu kiểm tra rủi ro của các đồng tiền hiện tại đã được lên sàn. Khi phát hiện bất kỳ đồng tiền nào có các loại Model Coins, Huobi Global sẽ xử lý theo Quy định quản trị token của Huobi.

Để bảo mật tài sản của bạn, Huobi Global nhắc nhở bạn đánh giá cẩn thận tính xác thực, tính hợp pháp và hiệu quả của các tài sản hoặc thông tin kỹ thuật số có liên quan, chú ý đến rủi ro và thận trọng đưa ra các quyết định đầu tư hợp lý.

Nhấp vào đây để kiểm tra: Thỏa thuận người dùng Quy định quản trị token của Huobi

Huobi Global