Hướng dẫn chương trình Mời bạn bè

Quy định chương trình:

  1. Sau khi bạn của bạn chấp nhận lời mời, tỷ lệ hoa hồng (rebate/cashback) tương ứng sẽ được tạo ra khi anh/cô ấy giao dịch và phát sinh khoản phí giao dịch.
  2. Số tiền hoa hồng này sẽ được gửi vào tài khoản của bạn dưới dạng USDT hoặc Điểm tích luỹ. Tỷ lệ hoa hồng cho USDT và Điểm tích luỹ là 30%.
  3. Khi người được mời sử dụng Thẻ tích điểm trong một giao dịch, số tiền hoa hồng người mời nhận sẽ là số điểm tích luỹ tương ứng. Khi người được mời không sử dụng Thẻ tích điểm trong một giao dịch, số tiền hoa hồng thực nhận sẽ được chuyển đổi sang USDT.
  4. Thống kê tiền hoa hồng sẽ được thu thập mỗi ngày và gửi vào tài khoản của bạn trong ngày tiếp theo. Số tiền hoa hồng (USDT hoặc Điểm tích luỹ) = khối lượng giao dịch thực tế * phí giao dịch * tỷ lệ hoa hồng.
  5. Thời gian nhận hoa hồng hợp lệ được tính từ thời điểm người được mời đăng ký, và sẽ kéo dài trong 90 ngày tiếp theo. Sau thời gian này, bạn sẽ không còn được nhận hoa hồng từ giao dịch của người được mời.
  6. Sàn giao dịch sẽ lấy giá thị trường mỗi 5 phút để chuyển đổi từ đồng tiền tương ứng sang USDT.
  7. Báo cáo hàng tháng được công bố vào ngày đầu tiên của mỗi tháng và chỉ bao gồm các dữ liệu của tháng trước.
  8. Thời gian tiến hành thanh toán hàng ngày là 0:00 (GMT+8) và thời gian gửi đi sẽ là 10:00 pm ngày kế tiếp (GMT+8).
  9. Phí rút, nạp và lãi suất ký quỹ sẽ không được tính cho phần tiền hoa hồng.
  10. Nếu người được mời vi phạm những quy định liên quan, phí hoa hồng sẽ không được gửi lại cho người mời. Lúc này, trạng thái của người được mời sẽ là “Không hợp lệ” và trạng thái bảng ghi lại cũng sẽ là “Không hợp lệ”.

 

Nếu có bất kỳ thay đổi nào về chương trình, vui lòng theo dõi cập nhật trên Huobi Pro. Quyền giải thích cuối cùng của sự kiện thuộc về Huobi Pro.