Hướng dẫn về cách giới thiệu dự án của bạn trên Trung tâm dự án

1.      Trung tâm dự án

·         https://www.huobi.com/en-us/application-center/

2.      Đơn đăng ký (ở cuối trang)

·         https://www.huobi.com/en-us/application-center

·         https://www.hbg.com/en-us/application-center/

3.      Tên dự án

·         Tên tiếng Trung chứa tối đa 20 ký tự.

·         tiếng anh chứa tối đa 20 ký tự

·         Đối với tên tiếng Anh, dấu cách sẽ được tính như một ký tự đặc biệt.

4.      Giới thiệu dự án trong tiếng Trung và tiếng Anh

·         Giới thiệu tiếng Trung cần tối đa 200 ký tự (một ký tự tiếng Trung sẽ được tính là 2 ký tự).

·         Giới thiệu tiếng Anh cần tối đa 200 ký tự (khoảng trống giữa các từ sẽ được tính như một ký tự đặc biệt)

5.      Nhãn

·         3 nhãn cần phải được chọn

6.      Số lượng tổng

·         Chỉ nhập số, và dấu “,” không được hỗ trợ

7.      Giới thiệu dự án

·         Spaces count as characters. Không quá 8,000 ký tự trong tiếng Trung hoặc tiếng Anh.

8.      Video của dự án

·         Chỉ hỗ trợ định dạng MP4.

·         Dung lượng cần phải thấp hơn 500 MB

·         Chỉ cho người dùng xem 5 video đầu tiên

·         Nếu như bạn gặp bất kỳ vấn đề gì trong khi đăng tải video, xin vui lòng đăng nhập lại và đăng lại một lần nữa.

·          

9.      Phát sóng trực tuyến (tùy chọn)

·         Các kênh hỗ trợ: Yihibo, Inke, Youtube

·         Đội ngũ dự án cần phải đăng ký tài khoản riêng trong kênh trực tuyến của bên thứ 3 và bắt đầu buổi phát sóng trực tuyến

·         Thêm các liên kết cần thiết của bạn vào.

10. “Reviewing” Logo

11. “Review Approved” Logo

12.  Tải lên các bản cập nhật tiếp theo

·         Tiến độ và cập nhật dự án có thể được gửi bất kỳ lúc nào kể từ khi được chấp thuận. Đăng nhập vào tài khoản Huobi, vào trung tâm đăng ký theo các bước ở trên và nhấp vào “Edit information”.