Chính sách riêng tư

1.Các bên

 • 1.1  Nhà kinh doanh HUOBI FUTURES là chỉ các chủ thể kinh doanh HUOBI FUTURES, bao gồm nhưng không giới hạn ở pháp nhân, tổ chức, nhóm không phải pháp nhân cung cấp dịch vụ HUOBI FUTURES và chịu trách nhiệm đối với dịch vụ loại này. Nhà kinh doanh HUOBI FUTURES điều hành trang web https://futures.huobi.be  (sau đây gọi là 'Trang web này' hoặc 'Trang web'). Đây là một nền tảng dành riêng cho giao dịch tài sản kỹ thuật số và cung cấp các dịch vụ liên quan (sau đây gọi là 'Dịch vụ'). Để thuận tiện cho việc diễn đạt trong Thỏa thuận này, Nhà kinh doanh HUOBI FUTURES và Trang web được gọi chung là "chúng tôi" hoặc các hình thức áp dụng khác của đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất trong chính sách này.
 • 1.2 Tất cả các thể nhân hoặc chủ thể khác đăng nhập vào trang Web này sẽ là người dùng của trang Web này. Để thuận tiện cho việc diễn đạt trong Thỏa thuận này, người dùng được gọi là “bạn” hoặc bất kỳ hình thức áp dụng đại từ nhân xưng tương ứng nào.
 • 1.3 Để thuận tiện cho việt diễn đạt trong Thỏa thuận này, bạn và chúng tôi được gọi là “hai bên”, và gọi riêng là “mỗi bên”.

 

2. Các mục đích của Chính sách riêng tư

Chính sách riêng tư quy định các loại thông tin của bạn mà chúng tôi có thể thu thập thông qua việc bạn đăng nhập vào Trang web này, đăng ký với Trang web này và / hoặc sử dụng các dịch vụ chúng tôi cung cấp, cũng như cách chúng tôi sẽ sử dụng và bảo vệ thông tin được thu thập.

 

3. Sự đồng thuận của bạn

Để đảm bảo rằng bạn hoàn toàn tin tưởng vào khả năng xử lý dữ liệu cá nhân của chúng tôi, bạn được khuyến nghị đọc và hiểu các điều khoản của Chính sách riêng tư này một cách chi tiết. Đặc biệt khi bạn đăng nhập vào Website của chúng tôi, bất kể bạn có đăng ký với trang Web này hay không, bạn được xem là đã chấp nhận, đồng ý, cam kết và xác nhận rằng:

 • 3.1 Bạn, trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện và sự đồng thuận thiết yếu, sẽ chấp nhận tiết lộ các thông tin cá nhân cho chúng tôi;
 • 3.2 Bạn sẽ tuân thủ theo tất cả các điều khoản và hạn chế của Chính sách riêng tư này;
 • 3.3 Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể thu thập các thông tin của bạn thông qua việc bạn đăng nhập vào trang Web này, hoặc/và bạn sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi chúng tôi; bạn đồng ý với bất kỳ thay đổi và điều chỉnh nào mà chúng tôi thực hiện với Chính sách riêng tư này trong tương lai;
 • 3.4 Bạn đồng ý rằng các chi nhánh, công ty con và nhân viên của chúng tôi có thể liên hệ với bạn về các vấn đề liên quan đến sản phẩm và dịch vụ mà bạn có thể quan tâm (trừ khi bạn cho biết rằng bạn không muốn nhận thông tin đó).

 

4. Thu thập thông tin

 • 4.1 Khi bạn sử dụng Trang web này, bạn đồng ý cho phép chúng tôi sử dụng cookie để theo dõi từng hành động của bạn, thu thập và lưu giữ tất cả thông tin bạn để lại trên Trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn địa chỉ IP, vị trí và thông tin khác của bạn .
 • 4.2 Nếu bạn sẵn sàng sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi Trang web này, bạn sẽ được yêu cầu điền và cung cấp hai loại thông tin sau:
 • 4.2.1 Thông tin nhận dạng.
 • Thông tin này có thể giúp chúng tôi xác minh xem bạn có đủ điều kiện để đăng ký làm người dùng của Trang web này hay không. Nó bao gồm nhưng không giới hạn tên, địa chỉ cư trú, địa chỉ gửi thư, các chứng chỉ khác và dãy số tương ứng được cấp bởi quốc gia hoặc chính phủ của bạn để xác nhận thông tin nhận dạng của bạn, cũng như tất cả các thông tin khác có thể giúp chúng tôi xác minh danh tính của bạn (định nghĩa này được gọi chung là 'thông tin nhận dạng').
 • 4.2.2 Thông tin dịch vụ. Thông tin này giúp chúng tôi liên hệ với bạn để cung cấp cho bạn các dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn số điện thoại, số fax, địa chỉ email hợp lệ, địa chỉ gửi thư và thông tin liên quan đến thẻ ghi nợ của bạn và / hoặc các tài khoản khác (định nghĩa này được gọi chung là 'thông tin dịch vụ').
 • 4.3 Khi bạn sử dụng Trang web này hoặc các dịch vụ mà Trang web này cung cấp, chúng tôi có thể thu thập thêm thông tin cần thiết từ các hộp thư độc quyền của chúng tôi hoặc theo cách khác mà chúng tôi coi là tuân thủ các yêu cầu có liên quan, nhằm mục đích cải thiện các chức năng, tăng cường trải nghiệm của bạn về việc sử dụng Trang web này, các dịch vụ của cũng như tính năng bảo mật của trang web, hoặc theo yêu cầu của bất kỳ lệnh nào của tòa án, bất kỳ luật hiện hành, quy định hành chính hoặc bất kỳ lệnh nào của bất kỳ cơ quan chính phủ có thẩm quyền nào khác.
 • 4.4 Nếu bạn truy cập bất kỳ liên kết nào đến các trang web của bên thứ ba như được liệt kê trên Trang web này hoặc bất kỳ liên kết nào của bất kỳ đối tác bên thứ ba nào của chúng tôi, bạn đồng ý và tuân thủ Chính sách bảo mật riêng biệt và độc lập của trang web bên thứ ba đó. Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với nội dung và hoạt động của các trang web đó hoặc các đối tác.

5. Cookies

 • 5.1 Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi sử dụng số liệu thống kê của Google qua cookie để ghi lại hiệu suất và kiểm tra hiệu quả của quảng cáo trực tuyến. Cookies là một lượng nhỏ dữ liệu được gửi đến trình duyệt của bạn và được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của bạn. Chỉ khi bạn sử dụng máy tính để truy cập Trang web của chúng tôi, cookie mới có thể được gửi đến ổ cứng máy tính của bạn.
 • 5.2 Cookies are usually used to record the habits and preferences of visitors in browsing the items on our Website. The information collected by cookies is non-registered and collective statistical data and does not involve personal data. Cookies thường được sử dụng để ghi lại thói quen và sở thích của khách truy cập khi duyệt các mục trên trang web của chúng tôi. Thông tin được thu thập bởi cookie là dữ liệu thống kê tập thể và không được đăng ký và không liên quan đến dữ liệu cá nhân.
 • 5.3 Cookies cho phép trang web hoặc hệ thống nhà cung cấp dịch vụ nhận ra trình duyệt của bạn, sau đó nắm bắt và thu hồi thông tin. Cookies không thể được sử dụng để lấy dữ liệu trên ổ cứng, địa chỉ email hoặc dữ liệu cá nhân của bạn. Hầu hết các trình duyệt được thiết kế để chấp nhận cookie. Bạn có thể chọn đặt trình duyệt của mình để từ chối cookie hoặc thông báo khi thiết bị của bạn được tải về cookie. Tuy nhiên, nếu bạn đặt trình duyệt của mình chặn cookie, có thể bạn sẽ không thể chạy hoặc sử dụng một số chức năng trên Trang web của chúng tôi.

6. Mục đích của thông tin

 • 6.1 Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin thu thập được của bạn dành cho các mục đích sau hoặc theo các cách sau:
  • 6.1.1 cung cấp cho bạn Dịch vụ của chúng tôi thông qua Trang web của chúng tôi;
  • 6.1.2 xác định và xác nhận danh tính của bạn khi bạn sử dụng Trang web của chúng tôi;
  • 6.1.3 cải thiện và nâng cấp các dịch vụ của Trang web (thông tin và phản hồi của bạn nhận được có thể giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ của Trang web, để chúng tôi có thể đáp ứng hiệu quả hơn các yêu cầu dịch vụ và nhu cầu hỗ trợ của bạn);
  • 6.1.4 giữ số liệu thống kê liên quan đến việc sử dụng Trang web của chúng tôi và được sử dụng để phân tích dữ liệu, được thực hiện với sự hợp tác của các cơ quan chính phủ, các tổ chức vấn đề công cộng;
  • 6.1.5 cá nhân hóa trải nghiệm của bạn (thông tin của bạn sẽ giúp chúng tôi đáp ứng tốt hơn các nhu cầu cá nhân của bạn);
  • 6.1.6 tạo thuận lợi cho các giao dịch (thông tin của bạn, dù là công khai hay riêng tư, sẽ không được bán, trao đổi, chuyển nhượng, hoặc cung cấp cho bất kỳ công ty nào khác vì bất kỳ lý do nào mà không có sự đồng ý của bạn, ngoại trừ trường hợp để làm rõ mục đích hoàn thành giao dịch mà bạn yêu cầu);
  • 6.1.7 gửi e-mail thường xuyên (địa chỉ email bạn cung cấp cho mục đích xử lý các lệnh có thể được sử dụng để nhận thông tin và cập nhật cho các lệnh đã đặt của bạn, ngoài ra, đôi khi chúng tôi có thể gửi cho bạn các bản tin, cập nhật, thông tin sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan, v.v.
  • 6.1.8 đáp ứng các mục đích khác được quy định trong Thỏa thuận người dùng của trang web này và tất cả các phương tiện pháp lý được thông qua để đáp ứng các mục đích đó.
 • 6.2 Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc chuyển nhượng thông tin hoặc cho phép người khác thu thập, sử dụng thông tin; tuy nhiên, thông tin đó phải không liên quan đến các bên sau và không bao gồm các thông tin sau: các chi nhánh của chúng tôi, các bên thứ ba đáng tin cậy giúp chúng tôi vận hành trang web, quản lý doanh nghiệp của chúng tôi hoặc cung cấp dịch vụ cho bạn, miễn là các bên đó đồng ý giữ thông tin đó bảo mật; Khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ thông tin là phù hợp hoặc được yêu cầu bởi bất kỳ luật pháp, quy định, quy tắc hiện hành nào hoặc bởi bất kỳ lệnh nào của tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền khác, và cần thiết để thực hiện chiến lược của Trang web và đảm bảo hoạt động đúng của Trang web, hoặc có thể cần thiết cho các bên liên quan để cung cấp dịch vụ hoặc để bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của chúng tôi hoặc người khác. Tuy nhiên, thông tin của bạn sẽ không được cung cấp cho các bên khác để tiếp thị, quảng cáo hoặc các mục đích khác.

7. Bảo vệ dữ liệu cá nhân

 • 7.1 Chúng tôi áp dụng các biện pháp vật lý, điện tử, quản lý và kỹ thuật phù hợp để bảo vệ an toàn dữ liệu cá nhân của bạn. Trong khả năng có thể, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng mọi dữ liệu cá nhân được thu thập thông qua Trang web của chúng tôi sẽ không gây phiền toái bởi bất kỳ bên thứ ba nào không liên quan đến chúng tôi. Các biện pháp bảo mật mà chúng tôi có thể thực hiện bao gồm nhưng không giới hạn:
  • 7.1.1 Các biện pháp vật lý: hồ sơ dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được lưu trữ ở một nơi được bảo mật đúng cách.
  • 7.1.2 Các biện pháp điện tử: Dữ liệu máy tính chứa thông tin cá nhân của bạn sẽ được lưu trữ trong các hệ thống máy tính và phương tiện lưu trữ có các biện pháp hạn chế đăng nhập nghiêm ngặt.
  • 7.1.3 Các biện pháp quản lý: chỉ những nhân viên được chúng tôi ủy quyền mới có thể truy cập dữ liệu cá nhân của bạn và những nhân viên này phải tuân thủ mã nội bộ của chúng tôi về bảo mật dữ liệu cá nhân.
  • 7.1.4 Các biện pháp kỹ thuật: các kỹ thuật mã hóa như Secure Socket Layer Encryption có thể được sử dụng để truyền tải dữ liệu cá nhân của bạn.
  • 7.1.5 Các biện pháp khác: các máy chủ mạng của chúng tôi được bảo vệ bởi 'tường lửa' thích hợp.
 • 7.2 Nếu bạn biết về bất kỳ lỗi bảo mật nào trong Trang web của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay để chúng tôi có thể có hành động thích hợp càng sớm càng tốt.
 • 7.3 Mặc dù có các biện pháp kỹ thuật và bảo mật nêu trên, chúng tôi không thể đảm bảo rằng thông tin được truyền qua Internet là an toàn tuyệt đối, vì vậy chúng tôi không thể đảm bảo tuyệt đối rằng dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi thông qua Trang web của chúng tôi sẽ an toàn bất cứ lúc nào . Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh hoặc gây ra bởi bất kỳ sự hành động có thể liên quan đến việc truy cập trái phép vào dữ liệu cá nhân của bạn và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường cho những mất mát hoặc thiệt hại đó.

8. Sửa đổi Chính sách riêng tư

Chúng tôi có quyền sửa đổi Chính sách riêng tư theo thời gian và bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về các sửa đổi được thực hiện đối với Chính sách riêng tư bằng cách cập nhật và xuất bản ngày có hiệu lực khi phát hành các phiên bản mới trong tài liệu này và làm nổi bật các mục sửa đổi. Đôi khi, chúng tôi có thể đưa ra thông báo để thông báo cho bạn về các sửa đổi được thực hiện trong Chính sách riêng tư, tuy nhiên, đây không phải là nghĩa vụ đối với chúng tôi. Bạn sẽ phải thường xuyên xem lại Chính sách quyền riêng tư và tập trung vào các sửa đổi của nó và nếu bạn không đồng ý với các sửa đổi đó, bạn cần ngay lập tức ngừng truy cập Trang web này. Khi một phiên bản cập nhật của Chính sách riêng tư này được phát hành, việc bạn tiếp tục truy cập Trang web này sẽ cho biết và được hiểu rằng bạn đồng ý với bản cập nhật và đồng ý tuân thủ Chính sách quyền riêng tư được cập nhật.

 

9. Liên hệ với chúng tôi

 • 9.1 Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu hay ý kiến nào, bạn có thể gửi email đến [email protected] , đây là email hợp lệ và chính thức duy nhất mà chúng tôi dùng liên hệ với bạn, vì vậy chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về việc bạn không sử dụng thông tin liên hệ hiệu quả, hay bất kỳ hoạt động khác hay thiếu sót.
 • 9.2 Chúng tôi chỉ công khai các thông báo và thông tin dựa trên thông tin liên hệ hợp lệ và có hiệu lực trên trang Web này hoặc đăng thông báo trên trang Web này; do đó, chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các mất mát từ việc bạn tiếp nhận các thông tin không được đăng từ các phương tiện trên.
 • 9.3 Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách riêng tư của chúng tôi, vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi.