Thông cáo pháp lý

Điều 1

Trang web này nhằm cung cấp các sản phẩm tài chính tốt nhất và nền tảng giao dịch theo tiêu chuẩn quốc tế chuyên nghiệp cho phần lớn những người đam mê đầu tư tài sản kỹ thuật số toàn cầu, đồng thời đảm bảo không vi phạm bất kỳ luật pháp và quy định liên quan nào của nước sở tại của Nhà kinh doanh HUOBI FUTURES. Chúng tôi nghiêm cấm sử dụng trang web này cho mục đích tham gia vào các hoạt động buôn bán bất hợp pháp như rửa tiền, buôn lậu và hối lộ thương mại; khi bất kỳ tài khoản nào bị phát hiện liên quan đến những hoạt động bất hợp pháp đã nói ở trên, Trang web này sẽ đóng băng tài khoản và báo cáo ngay tài khoản đó cho cơ quan có thẩm quyền.

 

Điều 2

Khi cơ quan có thẩm quyền, dựa vào chứng nhận điều tra hiện hành, yêu cầu Trang web này hợp tác tham gia vào các cuộc điều tra liên quan đến bất kỳ người dùng được chỉ định nào hoặc nếu tài khoản của người dùng phải tuân theo các biện pháp như đóng, đóng băng hoặc chuyển nhượng, Theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, trang Web này sẽ hỗ trợ cơ quan đó bằng cách cung cấp dữ liệu tương ứng liên quan đến người dùng, tài khoản hoặc thực hiện thao tác tương ứng theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; đối với bất kỳ sự tiết lộ nào về quyền riêng tư của người dùng, sự các vấn đề trong hoạt động của tài khoản và bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ đó, trang web này sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào.

 

Điều 3

Khi người dùng của trang web này vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong tuyên bố này và dẫn đến vi phạm điều luật của nước sở tại của Nhà kinh doanh HUOBI FUTURES hoặc nước sở tại của người sử dụng, thì trang web này, với tư cách là một nhà cung cấp dịch vụ, có nghĩa vụ phải cải thiện luật lệ và dịch vụ của nền tảng này. Tuy nhiên, trang web này không có động cơ vi phạm và chưa từng vi phạm điều luật nào của nước sở tại của Nhà kinh doanh HUOBI FUTURES hoặc nước sở tại của người sử dụng, và sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm liên đới nào đối với các hành vi của người dùng.

 

Điều 4

Bất kỳ người nào đăng nhập vào trang web này hoặc sử dụng trang web này một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, sẽ được xem là tự nguyện chấp nhận những hạn chế của trang web này.

 

Điều 5

Bất kỳ vấn đề nào không bao gồm trong tuyên bố này sẽ được xử lý theo luật pháp và quy định liên quan với nước sở tại của Nhà kinh doanh HUOBI FUTURES. Trong trường hợp tuyên bố này mâu thuẫn với các điều luật và quy định có liên quan của nước sở tại của Nhà kinh doanh HUOBI FUTURES, thì các quy định liên quan của nước sở tại của Nhà kinh doanh HUOBI FUTURES sẽ được áp dụng.