Tài sản của tôi có được giữ an toàn trên Huobi Global hay không?

Huobi Global cung cấp dịch vụ giao dịch tài sản kỹ thuật số trong suốt 4 năm qua, quản lý hơn 1 tỷ đô la và đang phục vụ hàng triệu người dùng. Huobi Global có một cấu trúc phân quyền chuyên nghiệp và hệ thống chống tấn công DDOS, 98% các đồng tiền kỹ thuật số được lưu trữ trong các ví lạnh đa chữ ký.  Là một nhà cung cấp dịch vụ tài chính kỹ thuật số hàng đầu, Huobi luôn tuân thủ sứ mệnh cung cấp dịch vụ an toàn cho người dùng và không gian dối, đảm bảo tài khoản và tài sản của bạn an toàn bằng hệ thống kiểm soát rủi ro chuyên nghiệp. 

  1. Huobi Global đảm bảo an toàn cho tài sản của tôi khi tôi mua và bán tiền tại OTC như thế nào? 

Nếu bạn là người mua, khi bạn mua coin từ người bán, Huobi Global sẽ đóng băng tài sản của người bán, sau khi bạn thanh toán cho họ, những đồng coin mà Huobi.Pro đóng băng sẽ được giải phóng. 

Bạn chỉ có thể quảng cáo trên trang web khi trở thành đại lý đã xác minh. Có hai loại đại lý, đại lý đã xác minh và đại lý lớn, yêu cầu xác minh sẽ nghiêm ngặt hơn đối với đại lý lớn. Nếu tài khoản thanh toán của mọi người bị đóng băng do người bán nhận thanh toán từ tài khoản không phải tên thật, Huobi Global sẽ khảo sát nguồn tài sản và có quyền đóng băng tài khoản của người bán tại Huobi Global cũng như hủy chứng nhận của đại lý. Sau đó, bạn sẽ phải hoàn tất phần chứng nhận tên thật trước khi tiến hành mua bán bình thường trở lại tại trung tâm giao dịch. 

  1. Huobi Global đảm bảo an toàn cho tài sản của tôi như thế nào khi tôi thực hiện giao dịch trên website? 

Huobi ra mắt Quỹ bảo vệ nhà đầu tư vào tháng 1 năm 2018 và mua HT mỗi quý với 20% doanh thu tại thị trường thứ cấp, số HT mà chúng tôi mua lại sẽ được gửi vào Quỹ bảo vệ nhà đầu tư, và dùng để ưu tiên bồi thường cho người dùng Huobi Global khi có rủi ro đột xuất để bảo vệ các quyền lợi của người dùng. 

Huobi Global đã khởi chạy một hệ thống bảo vệ tài sản khác cho người dùng vào tháng 2 năm 2018 —— “Cơ chế bảo lưu an ninh”: 

  1. Tổng số tiền là 20000 BTC, và quỹ này thuộc về Huobi Global, nó được giữ tại một địa chỉ độc lập, và được thiết lập để sẵn sàng ứng phó với các sự cố an ninh có thể xảy ra;
  2. Đối với bất kỳ tổn thất tài sản nào không phải do người dùng gây ra, Huobi Global sẽ ưu tiên bồi thường cho người dùng bằng tiền từ Quỹ Dự phòng An toàn.