HTX Hoàn Thành Nâng Cấp Hệ Thống Hợp Đồng Tương Lai Coin-M

Kính gửi người dùng HTX,

HTX đã hoàn thành nâng cấp hệ thống Hợp đồng Tương lai Coin-M từ 8:00 đến 12:00 (UTC+7) vào ngày 31 tháng 5 năm 2023.

Những dịch vụ của chúng tôi đã khôi phục và giờ đây bạn có thể tiếp tục sử dụng Hợp đồng Tương lai Coin-M và Hợp đồng Tương lai Coin-M API.

Do thời gian tạm dừng kéo dài, đóng lệnh và vị thế không thể thực hiện trong quá trình bảo trì dịch vụ. HTX sẽ cung cấp khoảng thời gian bảo vệ 20 phút trước khi tiếp tục giao dịch thông thường, cho phép người dùng hủy đơn lệnh và thêm tiền ký quỹ. Trong thời gian này, hệ thống khớp lệnh vẫn sẽ đóng, và lệnh không thể đặt hoặc khớp lệnh. Khi thời gian bảo vệ kết thúc, hệ thống sẽ trở lại giao dịch bình thường.

Cảm ơn bạn đã ủng hộ và thấu hiểu.

 

HTX

Ngày 31 tháng 5 năm 2023

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng HTX (iOS/Android)

Đăng ký Tài khoản HTX để nhận Phần thưởng Đặc biệt!

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://twitter.com/HuobiGlobal

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/huobiglobalofficialvietnam

Telegram Channel:

https://t.me/huobivietnam_thongbao

Discord:

https://discord.gg/huobi

HTX có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và HTX không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên HTX. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.