Giao dịch INR để Chia sẻ 90,000 INR

Kính gửi người dùng,

Chương trình khuyến mãi INR sẽ bắt đầu ngay hôm nay, bạn có thể giành chia sẻ trong tổng giải thưởng trị giá 90,000 INR. Giao dịch INR trên Huobingay và nhận phần thưởng của bạn.

 

Hoạt động giao dịch INR: Giao dịch INR để nhận giải thưởng 90,000 INR

Thời gian: 17:00 (UTC+7) ngày 30 tháng 9 năm 2022 - 17:00 (UTC+7) ngày 7 tháng 10 năm 2022

 

Quy tắc:

Người dùng giao dịch INR (giao dịch giao ngay) trong thời gian diễn ra chiến dịch đủ điều kiện nhận phần thưởng từ tổng giải thưởng là 90,000 INR dựa trên khối lượng giao dịch giao ngay của họ.

Xếp hạng

Tổng giải thưởng

1

15,000 INR

2

10,000 INR

3

5,000 INR

4 -10

1,500 INR

11 - 20

450 INR

≥ 20

Giao dịch ≥100 USDT và chia sẻ giải thưởng 45,000 INR tỷ lệ với khối lượng giao dịch

 

Điều khoản và điều kiện:

  • Những người tham gia yêu cầu hoàn thành xác minh ID. Khoàn thành xác minh ID trước khi chiến dịch kết thúc sẽ dẫn khiến mất phần thưởng.
  • Người dùng từ các quốc gia hoặc lãnh thổ sau không đủ điều kiện tham gia sự kiện: Trung Quốc Đại lục, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, Canada, Singapore, Nhật Bản, Cuba, Iran, Triều Tiên, Sudan, Syria, Venezuela và Crimea.
  • Khối lượng giao dịch trong tài khoản phụ sẽ được ghi có vào tài khoản chính tương ứng để đưa ra tính toán cuối.
  • Maket maker không đủ điều kiện để tham gia sự kiện.
  • Phần thưởng sẽ được gửi đến tài khoản exchange của người dùng trong 14 ngày làm việc sau khi chiến dịch kết thúc. Nếu bạn không nhận phần thưởng của mình trong 14 ngày làm việc, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ trực tuyến 24/7 của chúng tôi hoặc gửi email tới [email protected] để nhận hỗ trợ.
  • Huobi Global có quyền sửa đổi hoặc điều chỉnh các điều khoản của sự kiện này hoặc hủy bỏ sự kiện này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước theo quyết định riêng.
  • Huobi Global không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào đối với bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc dịch vụ nào trên Huobi Global.

 

Nhắc nhở rủi ro:

Giao dịch tài sản kỹ thuật số và các sản phẩm phái sinh tài sản kỹ thuật số có rủi ro cao do sự biến động giá đáng kể. Vui lòng hiểu đầy đủ tất cả các rủi ro và đưa ra quyết định thận trọng trước khi giao dịch. Vui lòng đọc Lời nhắc rủi ro của chúng tôi. Huobisẽ không chịu trách nhiệm về các tổn thất giao dịch của bạn.

 

Huobi Global

Ngày 30 tháng 9 năm 2022

 

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng Huobi Global (iOS/Android)

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://twitter.com/HuobiGlobal

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/huobiglobalofficialvietnam

Telegram Channel:

https://t.me/huobivietnam_thongbao

Discord:

https://discord.gg/huobi

Huobi Global có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và Huobi Global không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên Huobi Global. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.