Huobi Global Điều chỉnh Thông số Giao dịch Ký quỹ Chéo với WAVES

 

Kính gửi người dùng,

Huobi Global sẽ điều chỉnh thông số ký quỹ của giao dịch ký quỹ chéo cho token WAVES từ 08:00 đến 09:00 (UTC+7) ngày 9 tháng 8 năm 2022. Sau khi điều chỉnh, WAVES không thể sử dụng làm tài sản thế chấp cho những khoản vay ký quỹ nhưng nó vẫn có thể cho vay đối với giao dịch. Thông số mới sẽ có hiệu lực vào 09:00 (UTC+7) ngày 9 tháng 8 năm 2022.

Chi tiết điều chỉnh như sau:

Trước điều chỉnh

Token

Hệ số Điều chỉnh Ký quỹ

Giới hạn Ký quỹ

Giới hạn Vị thế

WAVES

1

6.900

20.700

Sau điều chỉnh

Token

Hệ số Điều chỉnh Ký quỹ

Giới hạn Ký quỹ

Giới hạn Vị thế

WAVES

0

0

13.800

Giải thích Cụm từ Chính

Hệ số Điều chỉnh Ký quỹ

Token cần nhân với hệ số này khi chúng sử dụng làm tài sản thế chấp.

Giới hạn Ký quỹ

Số lượng token tối đa sử dụng làm tài sản thế chấp.

Giới hạn Vị thế

Số lượng token tối đa cho phép trong tính toán tỷ lệ rủi ro.

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng Huobi Global (iOS/Android)

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://twitter.com/HuobiGlobal

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/huobiglobalofficialvietnam

Telegram Channel:

https://t.me/huobivietnam_thongbao

Discord:

https://discord.gg/huobi

Huobi Global có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và Huobi Global không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên Huobi Global. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.