Giao dịch margin cho BNB, ALICE, C98, CELO, EGLD, GLMR, OCEAN được kích hoạt trên Huobi

Kính gửi người dùng,

Huobi đã thêm các tài sản và cặp giao dịch sau vào nền tảng Giao dịch margin:

Cross-margin:

Tài sản marginmới: BNB

Các cặp giao dịch margin mới: BNB/USDT

Tỷ lệ đòn bẩy: 3X

Isolated margin:

Tài sản margin mới: BNB, ALICE, C98, CELO, EGLD, GLMR, OCEAN

Các cặp giao dịch margin mới: BNB/USDT, ALICE/USDT, C98/USDT, CELO/USDT, EGLD/USDT, GLMR/USDT, OCEAN/USDT

Tỷ lệ đòn bẩy: 3X

 

Tìm hiểu thêm:

Địa chỉ giao dịch cross-margin

https://www.huobi.com/en-us/cross-margin/

Quy tắc kinh doanh cho giao dịch cross-margin

https://www.huobi.com/support/en-us/detail/360000389702

Địa chỉ giao dịch isolated margin 

https://www.huobi.com/en-us/margin/

Quy tắc kinh doanh đối với giao dịch isolated margin 

https://www.huobi.com/support/en-us/detail/360000382901/

 

Huobi

Ngày 9 tháng 3 năm 2022

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng Huobi (iOS/Android)

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://twitter.com/HuobiGlobal

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/huobiglobalofficialvietnam

Telegram Channel:

https://t.me/huobivietnam_thongbao

Discord:

https://discord.com/invite/xrAq7Fv7Xx

Huobi có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và Huobi không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên Huobi. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.