Phần thưởng cho sự kiện "Ra mắt: Giao dịch PEOPLE & SOS USDT-M swap để giành được 50.000 đô la"

Kính gửi người dùng,

Phần thưởng USDT mà bạn giành được thông qua chiến dịch “Giao dịch PEOPLE & SOS USDT-M swaps để kiếm 50.000 đô” của chúng tôi đã được chuyển đến tài khoản cross-margin của Huobi USDT-margined swaps. Vui lòng kiểm tra tài khoản của bạn. Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn!

Huobi Global

18 tháng 1, 2022

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng Huobi Global (iOS/Android)

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://twitter.com/HuobiGlobal

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/huobiglobalofficialvietnam

Telegram Channel:

https://t.me/huobivietnam_thongbao

Huobi Global có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và Huobi Global không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên Huobi Global. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản  Cảnh báo Rủi ro tại đây.