HTX Thay thế Cơ chế Clawback bằng ADL cho Hợp đồng Tương lai Ký quỹ Coin

Kính gửi người dùng HTX,

Để cung cấp cho người dùng trải nghiệm giao dịch tốt hơn, HTX đã chính thức thay thế cơ chế clawback bằng Tự động Gỡ bỏ Đòn bẩy (ADL) cho những hợp đồng tương lai kỳ hạn và vĩnh cửu ký quỹ coin bắt đầu từ 9:00 (UTC+7) ngày 29 tháng 5 năm 2023.

Việc ra mắt cơ chế ADL sẽ không ảnh hưởng đến những chức năng giao dịch liên quan của hợp đồng tương lai ký quỹ coin. Bạn vẫn có thể tham gia giao dịch hợp đồng tương lai ký quỹ coin như bình thường.

Tại sao Tự động Gỡ bỏ Đòn bẩy được chấp nhận?

 

1. ADL là cơ chế chủ đạo để quản lý rủi ro cấp độ nền tảng. So với cơ chế clawback, ADL đem lại nhiều lợi ích hơn cho người dùng.

Là cơ chế thanh lý vị thế đối tác để giảm thiểu rủi ro tổng thể của nền tảng, ADL chỉ thực hiện trong trường hợp quỹ bảo hiểm cạn kiệt hoặc cạn kiệt nhanh chóng, điều này có thể xảy ra do điều kiện thị trường cực đoan hoặc bất khả kháng. Không như cơ chế clawback ảnh hưởng đến giao dịch tất cả người dùng với lợi nhuận, cơ chế ADL chỉ ảnh hưởng đến một vài người dùng với lợi nhuận.

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Quy tắc Tự động Gỡ bỏ Đòn bẩy (ADL).

2. Sau khi thông qua cơ chế ADL, HTX sẽ thu hồi hoàn toàn cơ chế clawback để đảm bảo an toàn tài sản người dùng.

 

HTX cam kết cung cấp cho bạn những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất.

 

HTX

Ngày 29 tháng 5 năm 2023

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng HTX (iOS/Android)

Đăng ký Tài khoản HTX để nhận Phần thưởng Đặc biệt!

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://twitter.com/HuobiGlobal

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/huobiglobalofficialvietnam

Telegram Channel:

https://t.me/huobivietnam_thongbao

Discord:

https://discord.gg/huobi

HTX có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và HTX không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên HTX. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.