Đặc biệt cho Nhà tiếp thị liên kết Hợp đồng tương lai Vòng 3: Tham gia Cuộc thi Hợp đồng Tương lai Dominica để Giành Phần thưởng Hợp đồng Tương lai Khủng Trị giá lên tới 1.380.000 USDT

Kính gửi người dùng Huobi,

Huobi rất vui ra mắt chiến dịch hợp đồng tương lai trong thời gian giới hạn dành riêng cho những nhà tiếp thị liên kết của chúng tôi và người theo dõi họ. Chỉ cần giới thiệu bạn bè để giao dịch hợp đồng tương lai và bạn có thể chia sẻ giải thưởng trị giá 1.380.000 USDT với những người mà bạn mời. Đừng bỏ lỡ!

 

Thời gian sự kiện: 23:00 (UTC+7) ngày 20 tháng 3 năm 2023 - 22:59 (UTC+7) ngày 21 tháng 4 năm 2023

Điều kiện: Những nhà tiếp thị liên kết Huobi và người được giới thiệu mới

   (Đại sứ Huobi có thể tham gia sự kiện này mà không cần đăng ký)

 

Sự kiện 1: Đặc biệt cho Người được giới thiệu Mới: Đăng ký để nhận Phần thưởng Dùng thử Hợp đồng Tương lai 10 USDT

Sự kiện 2: Phần thưởng Giới thiệu cho những Nhà tiếp thị liên kết: Nhận Phần thưởng 100 USDT cho Mỗi Lượt Giới thiệu Thành công

Sự kiện 3: Cuộc thi Giới thiệu Hợp đồng Tương lai: Đáp ứng Những Yêu cầu về Phí Giao dịch Ròng và Giành Tới 30.000 USDT

 

Sự kiện 1: Đặc biệt cho Người được giới thiệu Mới: Đăng ký để nhận Phần thưởng Dùng thử Hợp đồng Tương lai 10 USDT

Điều kiện: Người dùng mới đăng ký trên Huobi qua những liên kết giới thiệu của những nhà tiếp thị liên kết trong thời gian sự kiện

Quy tắc Sự kiện:

Người dùng mới đăng ký qua liên kết giới thiệu của những nhà tiếp thị liên kết trong thời gian sự kiện sẽ nhận phần thưởng dùng thử hợp đồng tương lai 10 USDT bằng cách hoàn thành những nhiệm vụ sau. Đến trước, phục vụ trước!

Làm thế nào để tôi nhận được phần thưởng?

 • Bước 1: Chuyển 200 USDT vào tài khoản hợp đồng tương lai ký quỹ USDT của bạn và duy trì số dư tài khoản ≥100 USDT để nhận phần thưởng.
 • Bước 2: Thực hiện giao dịch hợp đồng tương lai với số tiền bất kỳ.
 • Bước 3: Đăng nhập Ứng dụng Huobi ít nhất một lần trong thời gian sự kiện.

 

Sự kiện 2: Phần thưởng Giới thiệu cho những Nhà tiếp thị liên kết: Nhận Phần thưởng 100 USDT cho Mỗi Lượt Giới thiệu Thành công

Điều kiện: Nhà tiếp thị liên kết Huobi và những đối tác của họ

Làm thế nào để tham gia:

Những nhà tiếp thị liên kết sẽ nhận phần thưởng dùng thử hợp đồng tương lai 100 USDT cho mỗi người được mời giao dịch ít nhất 4 triệu USDT bằng hợp đồng tương lai trong thời gian sự kiện. Chiến thắng nhiều hơn bằng cách giới thiệu thêm bạn bè!

 

Sự kiện 3: Cuộc thi Giới thiệu Hợp đồng Tương lai: Đáp ứng Những Yêu cầu về Phí Giao dịch Ròng và Giành Tới 30.000 USDT

Điều kiện: Chỉ dành cho những Nhà tiếp thị liên kết Huobi

Làm thế nào để tham gia:

Trong thời gian sự kiện, nếu ít nhất 10 người dùng mà bạn giới thiệu trong tổng số giao dịch tương lai và tổng phí giao dịch tương lai ròng của họ đáp ứng những yêu cầu, thì bạn có thể nhận phần thưởng lên tới 30.000 USDT. 

Mẹo tăng cường quyền lợi cho bạn: Nếu bạn mời người dùng mới đăng ký trong thời gian sự kiện, phí giao dịch hợp đồng tương lai của họ sẽ nhân lên gấp 2 lần.

Giải thưởng như sau:

Phí Giao dịch Ròng (USDT)

Phần thưởng với mỗi Người chiến thắng (USDT)

Số người chiến thắng

Tổng Giải thưởng (USDT)

≥ 300.000

30.000

8

240.000

≥ 250.000

25.000

8

200.000

≥ 200.000

20.000

9

180.000

≥ 150.000

15.000

10

150.000

≥ 100.000

10.000

10

100.000

≥ 85.000

8.500

10

85.000

≥ 70.000

7.000

15

105.000

≥ 55.000

5.500

15

82.500

≥ 40.000

4.000

15

60.000

≥ 25.000

2.500

20

50.000

≥ 10.000

1.000

20

20.000

≥ 8.000

800

30

24.000

≥6.000

600

30

18.000

≥ 4.000

400

50

20.000

≥ 2.000

200

50

10.000

 

Lưu ý quan trọng:

 • Sự kiện 1 có tổng giải thưởng là 20.000 USDT dưới dạng phần thưởng dùng thử hợp đồng tương lai. Phần thưởng phân phối trên cơ sở đến trước, phục vụ trước cho đến khi tổng giải thưởng cạn kiệt.
  1. Phần thưởng dùng thử hợp đồng tương lai 10 USDT sẽ phân phối theo thứ tự thời gian tùy theo thời gian hoàn thành nhiệm vụ của những người được mời.
  2. Đảm bảo tài khoản Hợp đồng tương lai USDT-M của bạn có số dư ≥100 USDT trước khi phần thưởng dùng thử hợp đồng tương lai được phân phối, nếu không, bạn sẽ không nhận được phần thưởng của bạn.
  3. Phần thưởng sẽ phân phối cho tài khoản Hợp đồng Tương lai USDT-M của người chiến thắng vào thứ Sáu hàng tuần.
 • Sự kiện 2 có tổng giải thưởng là 20.000 USDT dưới dạng phần thưởng dùng thử hợp đồng tương lai. Phần thưởng phân phối trên cơ sở đến trước, phục vụ trước cho đến khi tổng giải thưởng cạn kiệt.
  1. Những người được mời hợp lệ là những người dùng giao dịch hợp đồng tương lai ít nhất 4 triệu USDT trong thời gian sự kiện.
  2. Những giao dịch từ hợp đồng tương lai ký quỹ USDT (ký quỹ chéo và biệt lập), hợp đồng tương lai ký quỹ Coin (ký quỹ chéo và biệt lập) và Copy Trading sẽ tính khi tính toán khối lượng giao dịch cho sự kiện.
  3. Loại trừ khối lượng giao dịch của những giao dịch bất thường từ người được mời.
  4. Khối lượng giao dịch tích lũy = Mở vị thế + Đóng vị thế (Tổng khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai trong thời gian sự kiện).
  5. Chỉ khối lượng giao dịch đã thanh toán phí giao dịch mới tính cho sự kiện này. Những giao dịch sử dụng phần thưởng dùng thử hợp đồng tương lai, phí giao dịch 0 đồng, mức phí market maker hoặc mức phí âm không bao gồm trong tính toán khối lượng cho mục đích sự kiện này.
  6. Phần thưởng sẽ phân phối cho tài khoản Hợp đồng Tương lai USDT-M của người chiến thắng vào thứ Sáu hàng tuần.
 • Sự kiện 3 có tổng giải thưởng là 1.344.500 USDT, được chia đều giữa USDT và phần thưởng dùng thử hợp đồng tương lai. Phần thưởng sẽ phân phối dựa trên cấp bậc phần thưởng cao nhất mà người tham gia có thể đạt theo phí giao dịch hợp đồng tương lai ròng của họ.
  1. Sự kiện này chỉ dành cho những Nhà tiếp thị liên kết. Đối tác của họ không đủ điều kiện tham gia sự kiện.
  2. Phí giao dịch ròng = Tổng phí giao dịch của những nhà giao dịch hợp đồng tương lai được mời qua liên kết giới thiệu của nhà tiếp thị liên liên kết + Tổng phí giao dịch của những nhà giao dịch hợp đồng tương lai được mời qua những liên kết giới thiệu của đối tác của nhà tiếp thị liên kết.
  3. Phí giao dịch hợp đồng tương lai ròng bao gồm phí giao dịch được tạo ra từ những giao dịch hợp đồng tương lai USDT-M (ký quỹ chéo và biệt lập), giao dịch hợp đồng tương lai Coin-M (ký quỹ chéo và biệt lập) và những giao dịch được thực hiện trên Copy Trading.
  4. Không tính phí giao dịch tạo ra từ khối lượng giao dịch với phí giao dịch 0 đồng, phần thưởng dùng thử hợp đồng tương lai, mức phí tạo market maker hoặc mức phí âm.
 • Người tham gia không thể nhận phần thưởng từ nhiều sự kiện hợp đồng tương lai. Nếu người tham gia tham gia nhiều hơn một sự kiện hợp đồng tương lai, họ sẽ nhận phần thưởng cao nhất mà họ đủ điều kiện nhận.

 

Điều khoản & Điều kiện:

 • Người tham gia yêu cầu hoàn thành xác minh KYC. Không hoàn thành xác minh trước khi sự kiện kết thúc sẽ dẫn đến mất phần thưởng.
 • Tài khoản phụ không thể sử dụng để tham gia vào sự kiện. Khối lượng giao dịch từ tài khoản phụ sẽ tính vào tài khoản chính.
 • Market maker không đủ điều kiện để tham gia sự kiện.
 • Nếu bạn vẫn chưa nhận phần thưởng, vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng trực tuyến 24/7 hoặc gửi email tới [email protected] để được hỗ trợ.
 • Những người tham gia bị phát hiện có liên quan đến bất kỳ hành vi gian lận, bao gồm nhưng không giới hạn rửa tiền, thao túng nhiều tài khoản và tự giao dịch, sẽ bị loại. Huobi có quyền đóng băng các tài khoản đó, tịch thu bất kỳ khoản lợi nhuận gian lận và áp dụng hình phạt khác cho là cần thiết.

Huobi có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh những điều khoản của thông báo này hoặc hủy bỏ thông báo bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Nội dung trên chỉ dành cho mục đích thông tin và Huobi không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên Huobi.

Nhắc nhở Rủi ro: Giao dịch tài sản kỹ thuật số và tài sản kỹ thuật số phái sinh đi kèm với rủi ro lớn do giá cả biến động. Xin vui lòng đọc Nhắc nhở Rủi ro tại đây. Huobi sẽ không chịu trách nhiệm về những tổn thất giao dịch mà bạn có thể phải chịu do dựa vào tài liệu đó.

 

Huobi

Ngày 20 tháng 3 năm 2023

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng Huobi (iOS/Android)

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://twitter.com/HuobiGlobal

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/huobiglobalofficialvietnam

Telegram Channel:

https://t.me/huobivietnam_thongbao

Discord:

https://discord.gg/huobi

Huobi có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và Huobi không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên Huobi. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.