Giao dịch BTC/USDD & ETH/USDD trong Ký quỹ để nhận Phiếu Lãi suất 70.000 USDT

Kính gửi người dùng Huobi,

Để chào mừng ra mắt giao dịch ký quỹ biệt lập với BTC/USDD & ETH/USDD, Huobi đã khởi động chiến dịch Phiếu Lãi suất. Người dùng có cơ hội giành Phiếu lãi suất trị giá tới 300 USDT mỗi ngày! Sẵn sàng nhận lấy tổng giải thưởng 70.000USDT!

Thời gian Sự kiện: 19:00 (UTC+7) ngày 2 tháng 12 năm 2022 – 19:00 (UTC+7) ngày 9 tháng 12 năm 2022

Quy tắc:

  • Trong thời gian sự kiện, người dùng giao dịch BTC/USDD và ETH/USDD trong ký quỹ biệt lập được xếp hạng theo khối lượng giao dịch hàng ngày. Top 100 nhà giao dịch hàng ngày sẽ nhận Phiếu Lãi suất cung cấp mức giảm giá khác nhau.

Xếp hạng Khối lượng Hàng ngày

Phần thưởng

Hạng 1 - 20

Phiếu Lãi suất 300 USDT (cho phép bạn khấu trừ lãi suất vay tới 300 USDT)

Hạng 21 - 50

Phiếu Lãi suất 100 USDT (cho phép bạn khấu trừ lãi suất vay tới 100 USDT)

Hạng 51 - 100

Phiếu Lãi suất 20 USDT (cho phép bạn khấu trừ lãi suất vay tới 20 USDT)

  • Cách Sử dụng Phiếu Lãi suất

Phiếu Lãi suất được trao từ sự kiện này sẽ hết hạn sau 24 giờ kể từ khi nhận.

Phiếu Lãi suất Ký quỹ Hợp lệ có thể sử dụng để khấu trừ lãi suất vay. Phiếu hợp lệ duy nhất có thể sử dụng cho nhiều lệnh vay cùng lúc.

Phiếu Lãi suất Ký quỹ chỉ áp dụng cho khoản vay ký quỹ chéo.

 

  • Phân phối Phần thưởng:

Phiếu lãi suất sẽ chuyển vào tài khoản của người dùng trong 3 ngày làm việc sau khi sự kiện kết thúc. Người dùng có thể xem trong Trung tâm Phần thưởng - Phần thưởng của tôi - Phiếu.

 

Điều khoản & Điều kiện:

  • Người tham gia được yêu cầu hoàn thành xác minh KYC Cấp 2. Không hoàn thành xác minh KYC trước khi kết thúc sự kiện sẽ mất phần thưởng.
  • Do yêu cầu tuân thủ của địa phương, người dùng từ một số quốc gia và lãnh thổ không đủ điều kiện tham gia sự kiện. Vui lòng tham khảo chi tiết Thỏa thuận Người dùng Huobi.
  • Tài khoản phụ không đủ điều kiện để tham gia độc lập. Khối lượng giao dịch từ tài khoản phụ sẽ tính vào tài khoản chính.
  • Market maker không đủ điều kiện để tham gia sự kiện.
  • Phần thưởng sẽ chuyển vào tài khoản Huobi của người dùng trong 3 ngày làm việc sau khi sự kiện kết thúc. Nếu bạn vẫn chưa nhận phần thưởng sau 7 ngày làm việc, vui lòng liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng trực tuyến 24/7 hoặc gửi email tới [email protected] để được hỗ trợ.
  • Chúng tôi sẽ xem xét nghiêm ngặt và loại trừ bất kỳ người dùng bị phát hiện có hành vi gian lận như lạm phát khối lượng giao dịch có hại, đăng ký hàng loạt tài khoản giả mạo, giao dịch rửa, khớp lệnh,...

 

Huobi có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh điều khoản của thông báo, hoặc hủy bỏ thông báo bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Nội dung trên chỉ dành cho mục đích thông tin và Huobi không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên Huobi.

 

Nhắc nhở Rủi ro: Giao dịch tài sản kỹ thuật số và công cụ phái sinh tài sản kỹ thuật số đi kèm với rủi ro cao do biến động giá. Vui lòng hiểu đầy đủ tất cả rủi ro và đưa ra quyết định thận trọng trước khi giao dịch. Vui lòng đọc văn bản Lời nhắc Rủi ro tại đây. Huobi sẽ không chịu trách nhiệm về những khoản lỗ giao dịch của bạn.

 

Huobi

Ngày 2 tháng 12 năm 2022

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng Huobi (iOS/Android)

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://twitter.com/HuobiGlobal

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/huobiglobalofficialvietnam

Telegram Channel:

https://t.me/huobivietnam_thongbao

Discord:

https://discord.gg/huobi

Huobi có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và Huobi không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên Huobi. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.