Giveaway Hồng bao: Giới thiệu Bạn bè Chia sẻ Hồng bao Trị giá 100.000 USD

Kính gửi người dùng Huobi,

Chúng tôi rất vui ra mắt sự kiện giveaway hồng bao. Chỉ cần mời bạn bè đăng ký trên Huobi qua liên kết hồng bao của bạn và bạn bè có thể chia sẻ hồng bao trị giá 100.000 USD!

 

Thời gian Sự kiện: 20:00 (UTC+7) ngày 2 tháng 12 năm 2022 – 20:00 (UTC+7) ngày 16 tháng 12 năm 2022

Điều kiện: chỉ dành cho Nhà tiếp thị liên kết của Huobi

Làm thế nào chia sẻ hồng bao: Ứng dụng Huobi → Giới thiệu → Gửi hồng bao.

Bấm vào đây để tặng hồng bao>>

 

Làm thế nào chia sẻ hồng bao: Ứng dụng Huobi → Giới thiệu → Gửi hồng bao. Bấm vào đây để tặng hồng bao>>

 

Làm thế nào để chia sẻ hồng bao?

Những hồng bao trị giá $100.000 khả dụng để trao cho bạn bè trong thời gian giới hạn. Các hồng bao có số lượng giới hạn và chúng phân phối trên cơ sở đến trước, phục vụ trước. Xem dưới đây để biết thêm chi tiết:

 • Bước 1: Đăng nhập Ứng dụng Huobi, bám vào biểu tượng "Giới thiệu" và bấm vào "Gửi Hồng bao".
 • Bước 2: Chia sẻ liên kết hồng bao hoặc áp phích giới thiệu trên những tài khoản mạng xã hội của bạn.
 • Bước 3: Bạn bè có thể nhận hồng bao (với số lượng phần thưởng ngẫu nhiên) bằng cách đăng ký trên Huobi qua liên kết giới thiệu hồng bao mà bạn đã chia sẻ với họ.

 

Làm thế nào để thu thập hồng bao?

Giao dịch 1,000 USDT để kích hoạt hồng bao mà bạn đã nhận. Tất cả người nhận đảm bảo nhận ít nhất 2 USDT!

 • Bước 1: Đăng ký trên Huobi qua liên kết hồng bao được chia sẻ bởi Nhà tiếp thị liên kết.
 • Bước 2: Đăng nhập Ứng dụng Huobi và kích hoạt nhiệm vụ giao dịch trong 24 tiếng sau khi đăng ký.
 • Bước 3: Sau khi bạn giao dịch 1,000 USDT, hồng bao mà bạn đã thu thập sẽ tự động chuyển vào tài khoản Giao ngay của bạn.

 

Lưu ý quan trọng:

 • Nếu bạn muốn tham gia sự kiện, vui lòng liên hệ với Người quản lý tài khoản của bạn.
 • Bạn có thể chia sẻ bao nhiêu hồng bao tùy ý trong suốt sự kiện. Những hồng bao trị giá $100.000 khả dụng để phân phát cho đến khi tổng phần thưởng cạn kiệt.
 • Chỉ những người dùng đăng ký trên Huobi qua liên kết hồng bao mới có thể nhận hồng bao. Người dùng phải đăng nhập Ứng dụng Huobi trong 24 tiếng sau khi đăng ký để kích hoạt nhiệm vụ giao dịch. Sau đó, giao dịch 1000 USDT trong 7 ngày sau khi kích hoạt nhiệm vụ giao dịch để thu thập phần thưởng trong hồng bao. Nếu không, hồng bao sẽ hết giá trị sử dụng.
 • Mỗi người dùng mới chỉ có thể thu thập một hồng bao.
 • Số lượng phần thưởng và token trong hồng bao phát hành ngẫu nhiên. Số lượng phần thưởng cụ thể tùy thuộc vào hồng bao mà người dùng nhận được.

 

Điều khoản & Điều kiện:

 • Người tham gia yêu cầu hoàn thành xác minh KYC. Không hoàn thành xác minh trước khi sự kiện kết thúc sẽ dẫn đến mất phần thưởng.
 • Người dùng từ quốc gia hoặc lãnh thổ sau không đủ điều kiện tham gia sự kiện: Trung Quốc đại lục, Hoa Kỳ, Cuba, Iran, Bắc Triều Tiên, Sudan, Syria, Singapore và Venezuela.
 • Tài khoản phụ không đủ điều kiện để tham gia độc lập. Khối lượng giao dịch từ các tài khoản phụ sẽ tính vào tài khoản chính.
 • Market maker không đủ điều kiện để tham gia sự kiện.
 • Phần thưởng sẽ chuyển vào tài khoản Huobi của người dùng trong 14 ngày làm việc sau khi sự kiện kết thúc. Nếu bạn vẫn chưa nhận phần thưởng sau 14 ngày làm việc, vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng trực tuyến 24/7 hoặc gửi email tới [email protected] để được hỗ trợ.
 • Những người tham gia bị phát hiện có liên quan đến bất kỳ hành vi gian lận, bao gồm nhưng không giới hạn rửa tiền, thao túng nhiều tài khoản và tự giao dịch, sẽ bị loại. Huobi có quyền đóng băng các tài khoản đó, tịch thu bất kỳ khoản lợi nhuận gian lận và áp dụng hình phạt khác cho là cần thiết.
 • Huobi có quyền giải thích cuối cùng cho sự kiện và sửa đổi, thay đổi hoặc hủy bỏ sự kiện bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo thêm.

 

Nội dung trên chỉ dành cho mục đích thông tin và Huobi không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên Huobi.

Nhắc nhở Rủi ro: Giao dịch tài sản kỹ thuật số và tài sản kỹ thuật số phái sinh đi kèm với rủi ro lớn do giá cả biến động. Xin vui lòng đọc Nhắc nhở Rủi ro tại đây. Huobi sẽ không chịu trách nhiệm về những khoản lỗ giao dịch của bạn.

 

Huobi

Ngày 2 tháng 12 năm 2022

 

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng Huobi (iOS/Android)

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://twitter.com/HuobiGlobal

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/huobiglobalofficialvietnam

Telegram Channel:

https://t.me/huobivietnam_thongbao

Discord:

https://discord.gg/huobi

Huobi có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và Huobi không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên Huobi. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.