Tạm ngừng Nạp và Rút với GALA (ngày 4 tháng 11 năm 2022)

Kính gửi người dùng Huobi,

Do Bất thường của Token GALA, Huobi Global sẽ tạm ngừng dịch vụ nạp và rút với GALA lúc 06:00 (UTC+7) ngày 4 tháng 11 năm 2022.

 

Vui lòng truy cập trang web để cập nhật thêm. Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện và trân trọng sự thông cảm của bạn. Cảm ơn.

 

Huobi Global

Ngày 4 tháng 11 năm 2022

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng Huobi Global (iOS/Android)

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://twitter.com/HuobiGlobal

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/huobiglobalofficialvietnam

Telegram Channel:

https://t.me/huobivietnam_thongbao

Discord:

https://discord.gg/huobi

Huobi Global có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và Huobi Global không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên Huobi Global. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.