Huobi Global sẽ Hủy niêm yết Cặp Giao dịch Ký quỹ Chéo và Biệt Lập đã chọn vào ngày 5 tháng 9

Kính gửi Người dùng Huobi Global,

Là một phần của Quy tắc Quản lý token của Huobi Global, Huobi Global sẽ huỷ niêm yết cặp giao dịch ký quỹ biệt lập và ký quỹ chéo sau vào 10:00 ngày 5 tháng 9 năm 2022 (UTC+7).

Cặp Giao dịch Ký quỹ Biệt lập:

Ký quỹ USDT

DASH/USDT, ZEN/USDT, XMR/USDT, ZEC/USDT

Tiến trình hủy niêm yết như sau:

1. Vào lúc 13:00 ngày 2 tháng 9 (UTC+7), dịch vụ cho vay ký quỹ của cặp giao dịch ký quỹ bị biệt lập sẽ bị vô hiệu hóa.

2. Vào lúc 10:00 ngày 5 tháng 9 (UTC+7), dịch vụ giao dịch của các cặp giao dịch ký quỹ biệt lập sẽ bị vô hiệu hóa, sau đó việc chuyển khoản và giao dịch sẽ không khả dụng.

3. Vào lúc 10:00 ngày 5 tháng 9 (UTC+7), khoản thanh toán bắt buộc sẽ kích hoạt.

Cặp Giao dịch Ký quỹ Chéo:

Token

Cặp giao dịch

DASH

DASH/USDT và DASH/BTC

XMR

XMR/USDT và XMR/BTC

ZEC

ZEC/USDT và ZEC/BTC

Tiến trình hủy niêm yết như sau:

1. Vào lúc 13:00 ngày 2 tháng 9 (UTC+7), dịch vụ cho vay ký quỹ chéo sẽ bị vô hiệu hóa đối với các token bị ảnh hưởng ở trên.

2. Vào lúc 10:00 ngày 5 tháng 9 (UTC+7), dịch vụ giao dịch của cặp giao dịch ký quỹ chéo ảnh hưởng sẽ bị vô hiệu hóa và khoản thanh toán bắt buộc sẽ kích hoạt.

Để tài sản không bị ảnh hưởng bởi bắt buộc thanh lý và hoàn trả, chúng tôi khuyên người dùng nắm giữ vị thế của cặp giao dịch trên nên ngừng giao dịch và thanh toán thủ công trước 10:00 (UTC+7) ngày 5 tháng 9.

 

Lưu ý quan trọng:

1. Vui lòng rút kịp thời những lệnh đang chờ xử lý của cặp giao dịch Ký quỹ ở trên trước khi hủy niêm yết và dừng bất kỳ giao dịch liên quan.

2. Thanh lý cưỡng bức và hoàn trả sẽ kích hoạt nếu người dùng không thể trả khoản vay sau khi hủy niêm yết. Mọi tài sản còn lại sẽ chuyển vào Tài khoản Giao ngay của người dùng trong 48 giờ sau khi hủy niêm yết.

3. Giao dịch giao ngay cho cặp giao dịch trên sẽ không bị ảnh hưởng.

 

Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện này. Huobi Global cam kết cung cấp cho bạn những sản phẩm và dịch vụ tốt hơn.

 

Cảm ơn bạn đã ủng hộ.

 

Huobi Global

Ngày 31 tháng 8 năm 2022

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng Huobi Global (iOS/Android)

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://twitter.com/HuobiGlobal

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/huobiglobalofficialvietnam

Telegram Channel:

https://t.me/huobivietnam_thongbao

Discord:

https://discord.gg/huobi

Huobi Global có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và Huobi Global không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên Huobi Global. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.