Huobi Earn ra mắt Ngày Thu nhập Khủng vào Thứ Năm- Kiếm tới 800% APY!

Kính gửi người dùng,

Huobi Earn sẽ ra mắt sự kiện Ngày thu nhập khủng vào thứ Năm hàng tuần! Nhận lợi nhuận APY cao hơn với tài sản mới niêm yết thường xuyên. Chúng tôi kính mời bạn kiếm thêm cùng với bạn bè.

 

Thời gian: 9:00 (UTC+7) ngày 18 tháng 8

 

● Ngày Thu Nhập Khủng vào Thứ Năm

Token

Thời hạn nạp

Ước tính. APY

Yêu cầu nạp cá nhân tối thiểu

Yêu cầu nạp cá nhân tối đa

Tổng giới hạn nạp tối đa

VVS

7 ngày (Không được phép rút sớm)

800%

1 VVS

130,000,000 VVS

130,000,000,000 VVS

MCG

7 ngày (Không được phép rút sớm)

300%

10 MCG

3,500 MCG

2,000,000 MCG

 

● Xin lưu ý:

1 、 Chỗ cho sự kiện này có giới hạn và trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước.

2 、 Token nhận trong sự kiện này sẽ phân phối theo cùng loại token được gửi.

3 、 Phần thưởng và token đã gửi sẽ mở khóa và gửi đến tài khoản exchange của người tham gia 1 ngày sau khi thời gian nạp kết thúc.

 

Cách tham gia:

  • Website: Đăng nhập vào Huobi Global, và tìm Huobi Earn dưới mục Tài chính trên thanh điều hướng

Nhấp vào đây>>>

  • Ứng dụng: Nhấp vào Huobi Earn trên trang chủ

Nhấp vào đây>>>

 

Huobi Global

Ngày 18 tháng 8 năm 2022

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng Huobi Global (iOS/Android)

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://twitter.com/HuobiGlobal

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/huobiglobalofficialvietnam

Telegram Channel:

https://t.me/huobivietnam_thongbao

Huobi Global có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và Huobi Global không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên Huobi Global. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.