Lễ hội PrimeBox Futures

Thời gian Sự kiện

Thời gian đăng ký: 19:00:00 ngày 16 tháng 8 - 18:59:59 ngày 29 tháng 8 năm 2022 (UTC+7)

Thời gian sự kiện: 19:00:00 ngày 19 tháng 8 - 18:59:59 ngày 29 tháng 8 năm 2022 (UTC+7)

 

Sự kiện đầu tiên: Giao dịch mỗi ngày và giành những chiếc hộp bí ẩn

 

Yêu cầu:

Trong thời gian đăng ký, người dùng cần bấm vào “Đăng ký ngay” trong liên kết để tham gia sự kiện. Người tham gia đã đăng ký đủ điều kiện để nhận giải thưởng hộp bí ẩn sau dựa theo ngưỡng khối lượng giao dịch của họ:

Hộp bí ẩn

Ngưỡng khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai

Phần thưởng hộp bí ẩn (Mỗi hộp chứa phần thưởng ngẫu nhiên)

1

2.000

Thẻ điểm, phiếu thưởng tăng cường APY, huy chương, NFT, phiếu 2x cơ hội PrimeList, phiếu 2x cơ hội CandyDrop, bản dùng thử thành viên Prime, phần thưởng dùng thử hợp đồng tương lai trị giá 5-10 USDT, phần thưởng dùng thử hợp đồng tương lai trị giá 100 USDT hoặc 50 USDT

2

5.000

Thẻ điểm, phiếu tăng cường APY, huy chương, NFT, phiếu 2x cơ hội PrimeList, phiếu 2x cơ hội CandyDrop, phiếu đảm bảo giành CandyDrop, bản dùng thử thành viên Prime, phần thưởng dùng thử hợp đồng tương lai trị giá 5-10 USDT, phần thưởng dùng thử hợp đồng tương lai trị giá 200 USDT hoặc 200 USDT

3

20.000

Thẻ điểm, phiếu tăng cường APY, huy chương, NFT, phiếu 2x cơ hội PrimeList, phiếu 2x cơ hội CandyDrop, phiếu 2x đảm bảo giành CandyDrop, phiếu đảm bảo giành PrimeList, phần thưởng dùng thử hợp đồng tương lai trị giá 5-10 USDT, phần thưởng dùng thử hợp đồng tương lai trị giá 1.000 USDT, hoặc iPhone 14 Pro Max (tương đương 1.400 USDT)

 

Sự kiện thứ hai: Cuộc thi Giao dịch Hợp đồng Tương lai

 

Tính đủ điều kiện

Trong thời gian đăng ký, người dùng cần bấm vào nút "Đăng ký ngay" trong liên kết để tham gia sự kiện.

Người tham gia phải hoàn thành xác minh ID trước khi kết thúc sự kiện để đủ điều kiện nhận phần thưởng.

 

Yêu cầu

Giải thưởng 1

Phần thưởng lên tới 2.000 USDT trong cuộc thi tỷ lệ PnL!

Những người tham gia đạt khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai ký quỹ USDT ít nhất 200.000 USDT và có thu nhập lớn hơn 1.000 USDT trong sự kiện sẽ đủ điều kiện để xếp hạng cuộc thi tỷ lệ PnL.20 nhà giao dịch đứng đầu sẽ nhận chia sẻ tổng giải thưởng.

Tổng giải thưởng như sau:

Xếp hạng PnL

Phần thưởng với mỗi người chiến thắng (USDT)

Yêu cầu

1

2.000

Khối lượng giao dịch tích lũy ≥ 200.000 USDT và PnL tích lũy ≥1.000 USDT trong cuộc thi

2

1.000

3

800

4

500

5

300

6-10

200

11-20

100

 

 

Giải thưởng 2

Giành một chiếc Tesla Model Y và một chiếc iPhone 14 Pro Max trong cuộc thi khối lượng giao dịch!

 

A. Xếp hạng khối lượng giao dịch tích lũy

 

Xếp hạng

Phần thưởng với mỗi người chiến thắng (USDT)

Yêu cầu khối lượng giao dịch

1

Tesla Model Y Long Range

(tương đương 59.990 USDT)

Khối lượng giao dịch tích lũy ≥100.000.000 USDT

2-5

3.000 USDT

Khối lượng giao dịch tích lũy ≥30.000.000 USDT

 

B. Xếp hạng khối lượng giao dịch hàng ngày

Xếp hạng

Phần thưởng với mỗi người chiến thắng (USDT)

Yêu cầu khối lượng giao dịch hàng ngày

1

iPhone14 Pro Max

(tương đương 1.400 USDT)

Khối lượng giao dịch hàng ngày ≥5.000.000 USDT

2-5

300 USDT

 

Lưu ý:

a. Công thức tính PnL

Tỷ lệ PnL (%) = PnL / (Giá trị ròng tài khoản tại lúc bắt đầu sự kiện + tiền nạp trong thời gian diễn ra sự kiện) * 100%

PnL = Giá trị ròng tài khoản tại lúc kết thúc sự kiện (gồm PnL chưa thực hiện) - Giá trị ròng tài khoản tại lúc bắt đầu sự kiện (gồm PnL chưa thực hiện) + số tiền đã chuyển ra trong sự kiện - số tiền được chuyển vào trong sự kiện

 

b. Công thức tính khối lượng giao dịch

Khối lượng giao dịch = vị thế mở + vị thế đóng (USDT hợp đồng tương lai ký quỹ)

Khối lượng giao dịch tích lũy: tổng khối lượng giao dịch USDT hợp đồng tương lai ký quỹ trong cuộc thi

Khối lượng giao dịch hàng ngày: tổng khối lượng giao dịch USDT hợp đồng tương lai ký quỹ trong ngày (UTC+7) trong khoảng thời gian sau:

19:00:00 - 22:59:59 19/08/2022 (UTC+7)

23:00:00 - 22:59:59 19/08/2022 - 28/08/2022 (UTC+7)

23:00:00 28/08/2022- 18:00:00 29/08/2022 (UTC+7)

 

c. Khối lượng giao dịch mà phí giao dịch đã bù bằng thẻ điểm hoặc phiếu hoàn tiền sẽ không bao gồm trong tính toán khối lượng cho cuộc thi.

 

Sự kiện thứ ba: Giới thiệu bạn bè và nhận phần thưởng lớn

 

Yêu cầu

Mời bạn bè giao dịch hợp đồng tương lai Huobi và nhận chia sẻ phần thưởng dùng thử hợp đồng tương lai trị giá 100.000 USDT

Trong thời gian diễn ra sự kiện, người tham gia có thể nhận phần thưởng khi giới thiệu bạn bè nếu họ đáp ứng tiêu chí sau:

Người giới thiệu: Đối với mỗi lần giới thiệu thành công, mỗi người giới thiệu sẽ nhận phiếu thưởng trị giá lên tới 100 USDT, chẳng hạn như phiếu 2x cơ hội CandyDrop, phiếu 2x cơ hội PrimeList và phần thưởng dùng thử hợp đồng tương lai.

Người được mời: Người được mời đạt khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai 100 USDT qua liên kết giới thiệu của người giới thiệu sẽ giành thêm 30 ngày dùng thử thành viên Prime 2.

*Giới thiệu thành công: Nếu người dùng thực hiện giao dịch hợp đồng tương lai đầu tiên với khối lượng tương đương 100 USDT trong sự kiện qua liên kết giới thiệu, người mời sẽ coi là đã thực hiện một lần giới thiệu thành công.

Số giới thiệu

Phần thưởng dành cho người giới thiệu

Phần thưởng dành cho người được mời

1-3

Một phiếu 2x cơ hội CandyDrop và phần thưởng dùng thử hợp đồng tương lai trị giá 3 USDT

Phần thưởng chào mừng trị giá 700 USDT, giảm 29% phí giao dịch tháng đầu tiên và 30 ngày dùng thử thành viên Prime 2

≥4

Một phiếu 2x cơ hội CandyDrop, một phiếu 2x cơ hội PrimeList và phần thưởng dùng thử hợp đồng tương lai trị giá 5 USDT

 

Điều khoản và điều kiện

1. Bất kỳ người tham gia có bất kỳ dấu hiệu gian lận như thao túng khối lượng, khớp lệnh, hoạt động nhiều tài khoản và tự giao dịch sẽ bị loại.

2. Bất kỳ người tham gia bị phát hiện sử dụng chiến lược giao dịch giống những người khác sẽ bị loại.

3. Bất kỳ người tham gia mở và đóng lệnh thường xuyên trong vài phút sẽ bị loại.

4. Nếu nhiều tài khoản bị phát hiện đang hoạt động cùng một địa chỉ IP, tất cả người dùng có cùng địa chỉ IP sẽ bị loại.

5. Người dùng từ một vài quốc gia và lãnh thổ không đủ điều kiện tham gia cuộc thi do yêu cầu tuân thủ địa phương. Nếu người dùng đó bị phát hiện đã vượt qua hạn chế nền tảng bằng các phương tiện kỹ thuật, Huobi Global có quyền cấm tài khoản hoặc đóng băng tài sản.

6. Huobi có quyền giải thích cuối cùng cho tất cả khía cạnh của cuộc thi.

 

Về phân phối phần thưởng:

1. Đối với cuộc thi tỷ lệ PnL và cuộc thi khối lượng giao dịch, khi có sự ràng buộc giữa hai hoặc nhiều người tham gia về tỷ lệ PnL hoặc khối lượng giao dịch, thứ hạng của họ sẽ được xác định thêm bởi PnL của họ.

2. Người tham gia phải đáp ứng yêu cầu về xếp hạng và khối lượng giao dịch để giành phần thưởng.

3. Mục áp dụng: Cặp giao dịch USDT hợp đồng tương lai ký quỹ (chỉ tài sản ký quỹ chéo)

4. Sự kiện không mở cho tài khoản phụ.

5. Giải thưởng hiện hữu sẽ quy đổi giá trị tương đương bằng USDT và phân phối cho người dùng.

6. 20 người chiến thắng đứng đầu xếp hạng tỷ lệ PnL và xếp hạng khối lượng giao dịch cần liên hệ với chúng tôi qua Telegram (@HBFutures) để nhận phần thưởng của họ.

7. Phần thưởng sẽ được trao trong 7 ngày làm việc sau khi sự kiện kết thúc;

8. Chúng tôi sẽ xem xét nghiêm ngặt và loại trừ bất kỳ người dùng bị phát hiện có hành vi gian lận như lạm phát khối lượng giao dịch có hại, đăng ký hàng loạt tài khoản giả mạo, giao dịch rửa, khớp lệnh, v.v.

Huobi có quyền đưa ra giải thích cuối cùng cho tất cả khía cạnh của sự kiện.

 

Huobi Global có toàn quyền quyết định sửa đổi và/hoặc thay đổi điều khoản và điều kiện bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước, gồm nhưng không giới hạn ở hủy bỏ, gia hạn, chấm dứt hoặc đình chỉ chương trình khuyến mãi, điều khoản và tiêu chí đủ điều kiện, lựa chọn và số lượng người chiến thắng và thời gian bất kỳ hành động nào được thực hiện. Tất cả người tham gia sẽ bị ràng buộc bởi sửa đổi.