Huobi Global sẽ hủy bỏ 19 cặp giao dịch vào ngày 18 tháng 2

Kính gửi những người dùng có giá trị,

Là một phần trong nỗ lực không ngừng của chúng tôi nhằm mang đến cho bạn trải nghiệm giao dịch tốt hơn, Huobi Global sẽ huỷ bỏ các cặp giao dịch sau vào lúc 15:00 (UTC+7) vào ngày 18 tháng 2 năm 2022:

 

APN / ETH, BIX / ETH, BLZ / ETH, BNT / ETH, CHAT / ETH, FAIR / ETH, HOT / ETH, IDT / ETH, ITC / ETH, KMD / ETH, MDS / ETH, MONFTER / ETH, PAI / ETH, PNT / ETH, SMT / ETH, TITAN / ETH, UGAS / ETH, YAM / ETH, VALUE / ETH

 

Xin lưu ý:

  • Vui lòng chọn các cặp giao dịch có liên quan khác để giao dịch nếu bạn nắm giữ bất kỳ tài sản nào của APN, BIX, BLZ, BNT, CHAT, FAIR, HOT, IDT, ITC, KMD, MDS, MONFTER, PAI, PNT, SMT, TITAN, UGAS, YAM và GIÁ TRỊ.
  • Vui lòng hủy các lệnh đang chờ xử lý của các cặp giao dịch trên một cách kịp thời. Khi các cặp giao dịch bị xóa, các lệnh đang chờ xử lý sẽ tự động bị hủy và các tài sản đó sẽ được trả lại tài khoản Exchange của bạn.

 

Cảm ơn bạn đã hỗ trợ và hiểu biết của bạn.

 

Huobi Global

Ngày 15 tháng 2 năm 2022

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng Huobi Global (iOS/Android)

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://twitter.com/HuobiGlobal

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/huobiglobalofficialvietnam

Telegram Channel:

https://t.me/huobivietnam_thongbao

Huobi Global có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và Huobi Global không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên Huobi Global. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản  Cảnh báo Rủi ro tại đây.