Sự kiện Primelist của chúng tôi đã kết thúc

Người dùng thân mến,

Vui lòng xem báo cáo sự kiện sau:

  • Đăng ký qua Hàng chờ phổ thông: Đã có tổng cộng 198,107 người tham gia, 9,000 trong số đó đã mua 250 GARI tokens mỗi người nhờ vào số hàng chờ từ 1~9,000. Tỷ lệ được chọn của mỗi người dùng tương đương 4.54%.
  • Đăng ký qua HT Holder: Đã có tổng cộng 39,968 người tham gia với tổng số 2,596,050 USDT được giao dịch cho token mới. Ví dụ: Người dùng với lượng HT nắm giữ trung bình 3 ngày là 5000 HT có thể nhận 173.34 token mới.

Cảm ơn bạn đã ủng hộ!

 

Huobi Global

18 tháng 1, 2022

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng Huobi Global (iOS/Android)

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://twitter.com/HuobiGlobal

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/huobiglobalofficialvietnam

Telegram Channel:

https://t.me/huobivietnam_thongbao

Huobi Global có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và Huobi Global không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên Huobi Global. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản  Cảnh báo Rủi ro tại đây.