Stake FLOW để nhận APY lên đến 50% và Giao dịch FLOW/USDT swap để chia sẻ 20.000 USDT

FLOW/USDT
--
--
FLOW Hoán đổi/USDT
--
--

Để chào mừng sự ra mắt của FLOW/USDT swap, chúng tôi đã khởi động các sự kiện “Stake FLOW để để nhận APY lên tới 50% APY” và “Giao dịch FLOW/USDT swap để chia sẻ 20.000 USDT”.

Thời gian diễn ra: 13:00 ngày 10 tháng 8 năm 2021 - 13:00 ngày 17 tháng 8 năm 2021 (UTC+7)

Sự kiện 1: Stake FLOW với APY lên đến 50% trên HTX Earn

Cách để tham gia:

Web: Đăng nhập vào HTX, và tìm HTX Earn dưới mục Tài chính trên thanh điều hướng 

Hoặc nhấp vào đây: https://www.huobi.com/vi-vi/financial/earnings

Ứng dụng: Nhấn vào “HTX Earn” trên trang chủ.

Hoặc nhấp vào đây: https://www.huobi.com/vi-vi/financial/earnings/h5

Token Thời gian nạp Giới hạn tối đa cho một người dùng Số tiền gửi tối thiểu APY ước tính
FLOW 7 ngày (không thể đổi tài sản trước) 50 0,1 50%
  • Tổng số tiền 20.000 FLOW sẽ được phân phối trên cơ sở ai đến trước nhận trước.
  • APY chỉ mang tính chất tham khảo và sẽ phụ thuộc vào số lượng phân phối thực tế.
  • Phần thưởng (lãi) và Token đã nạp sẽ được phân phối vào tài khoản Exchange của người dùng trong vòng 1 ngày sau khi sự kiện kết thúc.
  • Nhắc nhở: Vui lòng lưu ý những rủi ro với các token không được hủy stake sớm trước thời hạn.

Sự kiện 2: Giao dịch FLOW/USDT swap để chia sẻ 20.000 USDT

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, những người dùng mới kích hoạt giao dịch USDT-margined swap lần đầu và đạt trên 200 USDT khối lượng giao dịch FLOW/USDT swap sẽ đủ điều kiện tham gia rút thăm may mắn. 100 người dùng may mắn sẽ được rút thăm ngẫu nhiên và nhận thưởng lần lượt 50 USDT.
  • Trong khi đó, người dùng mới và cũ, ngoại trừ những người may mắn ở trên, có khối lượng giao dịch hàng ngày của FLOW/USDT swap trên 500 USDT trong ít nhất hai ngày, có thể chia sẻ tổng giải thưởng 15.000 USDT.

Vui lòng tham khảo Thể lệ Rút thăm May mắn Dựa trên HECO Block Hash Value để biết thêm chi tiết.

Điều khoản và điều kiện:

1. Các tài khoản phụ và market maker sẽ không được tham gia các sự kiện này.

2. Người dùng có thể tham gia 1 hoặc nhiều sự kiện. Khi các yêu cầu được hoàn thành, người dùng đủ điều kiện nhận phần thưởng;

3. Chỉ tính khối lượng giao dịch của giao dịch FLOW/USDT swap.

4. HTX sẽ tước quyền tham gia của người dùng nếu bất kỳ hành vi gian lận nào, ví dụ như như lừa đảo, đăng ký hàng loạt tài khoản phụ, giao dịch wash, v.v., được phát hiện trong thời gian diễn ra sự kiện;

5. Phần thưởng của sự kiện 2 sẽ được phân phối vào tài khoản USDT-margined swap của người dùng trong vòng 10 ngày làm việc sau khi sự kiện kết thúc.

6. Các sự kiện này không dành cho công dân Trung Quốc; HTX có quyền giải thích cuối cùng về những sự kiện này.

Cảnh báo: HTX có toàn quyền sửa đổi, điều chỉnh hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước. Các thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo và HTX không đưa ra bất kỳ khuyến nghị hay đảm bảo nào đối với các khuyến mãi, sản phẩm hay tài sản kỹ thuật số trên HTX. Giá của các tài sản kỹ thuật số có độ biến động mạnh và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro cao. Vui lòng đọc Cảnh báo rủi rocủa chúng tôi.