Cầm cố cho vay cho phép sử dụng \ tài khoản phụ ngay bây giờ!

Người dùng thân mến,

Huobi hiện cho phép các tài khoản phụ vay cầm cố! Với các chức năng như vậy, tài khoản chính của bạn có thể cho phép Khoản vay tiền điện tử cho các tài khoản phụ. Mỗi tài khoản phụ có thể dùng chung hạn mức và lãi suất cho vay như tài khoản chính tương ứng sau khi được kích hoạt.

Vui lòng đăng nhập trên trang web của Huobi để hoạt động.

Hướng dẫn các khoản cho vay tiền điện tử tài khoản phụ

Bước 1. Truy cập trang web Huobi, đăng nhập tài khoản chính của bạn và nhấp vào “Tài khoản phụ” từ hộp thả xuống ở góc trên cùng bên phải của trang.

Bước 2. Nhấn “tạo tài khoản phụ”, đặt tên đăng nhập của tài khoản phụ và nhập mã xác nhận của tài khoản chính là có thể tạo thành công.

Bước 3. Tiếp theo cài đặt Bước 2, vui lòng nhấp vào "cấu hình đăng nhập", đặt mật khẩu, nhập mã xác minh của tài khoản chính và liên kết GA, sau đó nó có thể được sử dụng để đăng nhập qua trang web và APP.

Bước 4. Nhấp vào ‘‘ quyền giao dịch ”để kích hoạt“ Vay cầm cố ”cho các tài khoản phụ.

Ghi chú:

1. Trước khi sử dụng tài khoản chính của họ để kích hoạt, các tài khoản phụ không thể đăng ký Khoản vay tiền điện tử.

2. Người dùng có thể thay đổi mật khẩu cho các tài khoản phụ và GA không liên kết thông qua tài khoản chính của họ.

3. Nếu người dùng sử dụng cả tài khoản chính và tài khoản phụ của nó để tham gia vào các hoạt động của Huobi, phần thưởng sẽ được tính dựa trên thành tích tổng thể. Phần thưởng sẽ được phân phối vào tài khoản chính của người dùng. Xin lưu ý rằng các tài khoản phụ không thể tham gia độc lập.

4. Để có hạn ngạch lớn hơn, vui lòng liên hệ với Người quản lý tài khoản chính của bạn.

 

Vay ở đâu

Truy cập: www.huobi.com và nhấp vào [Tài chính] - [Vay cầm cố] từ menu điều hướng

Liên kết web: https://www.huobi.com/vi-vi/financial/pledge/

Chi tiết về tiền thế chấp: https://www.huobi.com/vi-vi/financial/pledge/detail/

 

Huobi

Ngày 22 tháng 06 năm 2021

 

Nhắc nhở rủi ro: Giao dịch tài sản kỹ thuật số có rủi ro cao do biến động giá đáng kể. Trước khi giao dịch, vui lòng hiểu đầy đủ về tất cả các rủi ro và thận trọng với các quyết định của chính mình.

Huobi

 

Trade on the go with Huobi App (iOS/Android)

Find us on

Twitter: https://twitter.com/HuobiGlobal

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalofficial/

Instagram: https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://huobiglobal.medium.com/

Telegram: https://t.me/huobiglobalofficial

Huobi reserves the right in its sole discretion to amend, revise or cancel this announcement at any time and for any reasons without prior notice.