Tận hưởng 5% APR Cho vay USDT trong 45 Ngày

Kính gửi người dùng HTX,

Để tăng cường dịch vụ Cho vay Tiền kỹ thuật số, HTX đang giới thiệu chương trình khuyến mãi trong thời gian giới hạn Cho vay Tiền kỹ thuật số, cho phép bạn vay USDT với 5% APR trong 45 ngày.

Ngoài ra, người dùng mới của Cho vay Tiền kỹ thuật số có thể tận hưởng 5 giờ vay không lãi suất trong đơn lệnh cho vay đầu tiên của họ! Tham gia ngay.

Thời hạn: 19:00 (UTC+7) ngày 25 tháng 5 năm 2023 - 19:00 (UTC+7) ngày 13 tháng 6 năm 2023

 

Quy tắc:

  • Người dùng mới của HTX Loans Khoản vay đầu tiên được đăng ký từ $ 500 trở lên và được hưởng lãi suất 0% trong 5 giờ.
  • Chỉ mỗi người tham gia mới được hưởng ưu đãi vay 0% lãi suất 5 giờ. Tiền lãi sẽ tự động khấu trừ trong quá trình thanh toán tiền lãi và sẽ không tính vào số lãi phải trả cuối cùng. Lãi suất cho đăng ký vay khác sẽ tính theo mức thông thường.

 

Điều khoản & Điều kiện:

  • Người dùng cần hoàn thành xác minh KYC để tham gia sự kiện.
  • Market maker không đủ điều kiện để tham gia sự kiện.

 

HTX

25 tháng 5 năm 2023

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng HTX (iOS/Android)

Đăng ký Tài khoản HTX để nhận Phần thưởng Đặc biệt!

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://twitter.com/HuobiGlobal

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/huobiglobalofficialvietnam

Telegram Channel:

https://t.me/huobivietnam_thongbao

Discord:

https://discord.gg/huobi

HTX có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và HTX không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên HTX. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.