Huobi Thêm ARB (Arbitrum) vào Sản phẩm Ký quỹ Biệt lập

Kính gửi người dùng Huobi,

Để cải thiện những dịch vụ giao dịch ký quỹ, Huobi sẽ niêm yết ARB (Arbitrum) vào thị trường ký quỹ biệt lập và cung cấp những dịch vụ giao dịch tương ứng bắt đầu từ 21:00 (UTC+7) ngày 23 tháng 3 năm 2023.

Chi tiết về những tài sản ký quỹ mới như sau:

 

Cặp Giao dịch Ký quỹ Biệt lập:

ARB/USDT

Tìm hiểu thêm:

Cảm ơn bạn đã ủng hộ.

 

Huobi

Ngày 23 tháng 3 năm 2023

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng Huobi (iOS/Android)

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://twitter.com/HuobiGlobal

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/huobiglobalofficialvietnam

Telegram Channel:

https://t.me/huobivietnam_thongbao

Discord:

https://discord.gg/huobi

Huobi có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và Huobi không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên Huobi. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.