Nạp qua Huobi P2P để Tăng cường Lợi suất USDT của bạn

Kính gửi người dùng Huobi,

Huobi rất vui triển khai chương trình khuyến mãi nạp tiền đặc biệt. Chỉ cần nạp qua Huobi P2P và bạn sẽ nhận Phiếu Tăng cường APY để nâng cao lợi suất USDT của bạn. Nạp tiền ngay!

Quy tắc sự kiện: Người dùng có thể nhận 1 Phiếu Tăng cường APY vào hôm sau khi họ nạp số lượng chỉ định qua Huobi P2P. Với Phiếu Tăng cường APY, bạn có thể đăng ký USDT Linh hoạt và tận hưởng thêm 8% APY trong 7 ngày.

Thời gian sự kiện: 23:00:00 (UTC+7) ngày 16 tháng 3 năm 2023 - 23:00:00 (UTC+7) ngày 23 tháng 3 năm 2023

Phân phối phần thưởng: Phiếu Tăng cường APY sẽ chuyển vào tài khoản người chiến thắng vào hôm sau khi họ hoàn thành nhiệm vụ nạp trên Huobi P2P. Bạn có thể đăng ký USDT Linh hoạt và sử dụng phiếu để tận hưởng thêm lợi suất.

Lưu ý:

1. Huobi có quyền loại và thu hồi phần thưởng từ bất kỳ người tham gia có hành vi gian lận trong sự kiện.

2. Huobi có toàn quyền quyết định sửa đổi, thay đổi hoặc hủy bỏ sự kiện bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.

3. Nội dung trên chỉ dành cho mục đích thông tin và Huobi không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo đối với bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm thu nhập thụ động hoặc quảng cáo trên Huobi.

4. Huobi có quyền đưa ra giải thích cuối cùng về sự kiện này.

5. Nhắc nhở rủi ro: Giá của tài sản kỹ thuật số rất dễ biến động và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm với rủi ro. Vui lòng đọc Nhắc nhở Rủi ro chi tiết tại đây. Huobi sẽ không chịu trách nhiệm về những tổn thất giao dịch mà bạn có thể phải chịu do dựa vào tài liệu đó.

 

Huobi

Ngày 17 tháng 3 năm 2023

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng Huobi (iOS/Android)

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://twitter.com/HuobiGlobal

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/huobiglobalofficialvietnam

Telegram Channel:

https://t.me/huobivietnam_thongbao

Discord:

https://discord.gg/huobi

Huobi có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và Huobi không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên Huobi. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.